އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ކޮވިޑް-19 ބްރެޒިލްގެ ހާލަތު

ފުއްޕާމޭގައި އިންފެކްޝަން އުފެދިފައި ހުއްޓަސް ބްރެޒިލްގެ ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅު ފަހެއް ނުކުރެއްވި

  • ބްރެޒިލްގެ ދެކުނަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުންވެސް ބައިވެރިވާނެ
  • ބޮލްސޮނާރޯ ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވްކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު
  • ބޮލްސޮނާރޯގެ އަނބިކަނބަލުން މިޝޭލް ބޮލްސޮނާރޯވެސް މިހާރު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި

ކ. މާލެ | 1 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 06:12 | 3,144

ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ހައިރް ބޮލްސޮނާރޯ - ރޮއިޓަރސް

ކޮވިޑް-19 އިން ފަސޭހަވެވަޑައިގެންނެވި ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ހައިރް ބޮލްސޮނާރޯ، އެމަނިކުފާނުގެ ފުއްޕާމޭގައި އިންފެކްޝަނެއް އުފެދިފައިވާތީ އެންޓިބައޯޓިކްސް ނަންގަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ބްރެޒިލްގެ ދެކުނަށް ދަތުރުކުރެއްވުމަށް ޝެޑިޔުލް ކުރައްވައިފި އެވެ.

ގައުމުތަކުގެ ލީޑަރުންގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މަދު ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި ބޮލްސޮނާރޯ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާއިރު ބޮލްސޮނާރޯ ވައިރަސް އަށް ނެގެޓިވް ވެފައިވަނީ ތިން ފަހަރަށް ޕޮޒިޓިވްކަން ޓެސްޓްތަކުން ދެއްކުމަށްފަހު އެވެ. ސޯސްތައް ބުނާގޮތުން ބްރެޒިލްގެ ދެކުނަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުންވެސް ބައިވެރިވާނެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުއްޕާމޭގައި އުފިދިގެން އުޅޭ އިންފެކްޝަނާއި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅުމެއް ނެތްކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނާކަމަށް ސޯސް އިން ބުނެފައިވާކަމަށް ރޮއިޓަރސް އިން ބުނެއެވެ.

ވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ޖުލައި މަސް އެއްކޮށް ކަހަލަގޮތަކަށް ބޮލްސޮނާރޯ ހޭދަކުރެއްވީ ސެލްފް އައިސޮލޭޝަންގައި ރަސްމީ ގެކޮޅުގަ އެވެ. ބޮލްސޮނާރޯ ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވްކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޓީވީ މެދުވެރިކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބޮލްސޮނާރޯ ވިދާޅުވީ އަދިވެސް ސިއްހީ ހާލުކޮޅު އެހާ ރަނގަޅު ނޫންކަމަށެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ބަލާއިރު ބޮލްސޮނާރޯގެ އަނބިކަނބަލުން މިޝޭލް ބޮލްސޮނާރޯވެސް މިހާރު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ. މީގެއިތުރުން ބޮލްސޮނާރޯގެ ކެބިނެޓްގެ ފަސް މިނިސްޓަރަކުވެސް ވަނީ ވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ.

ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު ނޫންކަމަށްވިޔަސް ބޮލްސޮނާރޯ ގެންދަވަނީ ބްރެޒިލްގެ އެކި ސްޓޭޓްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.