ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 17:07
ޑޯޓްމަންޑުގެ މެޗެއްގައި ބަޓްރާ
ޑޯޓްމަންޑުގެ މެޗެއްގައި ބަޓްރާ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ބަޓްރާގެ އަނިޔާ
ބަޓްރާގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ
އިތުރު ނުރައްކަލެއް ނެތް
އަތުގެ ކަށިކޮޅެއް ބިނދިފައި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މެޗު ކުޅުމަށް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުގެ ކުޅުންތެރިން ދަތުރުކުރި ބަހަށްދިން ޙަމަލާގައި އަނިޔާވި ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިޔާ، ޑިފެންޑަރު މާކް ބަޓްރާގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަންޖެހިއްޖެއެވެ.

 

ބަހަށް އަމާޒުވި ޙަމަލާގައި ބަޓްރާއަށް އަނިޔާވީ ބަހުގެ ބިއްލޫރި ގަނޑެއް ތަޅައިގެން ގޮސްގެނެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ބަޓްރާގެ އަތަށް ލިބުނު ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން މިހާރު އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޑޯޓްމަންޑުން ބުނެއެވެ.

 

ޖުމްލަ ތިން ގޮވުމެއް ހިނގި މި ހާދިސާގައި ބަހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑެއް ތަޅައިގެން ގޮސް ބުރައިގެންދިޔަ އެތިކޮޅެއް ބަޓްރާގެ އަތަށް ވަނުމުގެ އިތުރުން އަތްތިލައިގެ ކަށިކޮޅެއްވެސް ވަނީ ބިނދިފައެވެ.

 

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ އިން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު ޑޯޓްމަންޑަށް ބަދަލުވި ބަޓްރާ ވަނީ މިހާތަނަށް އެކުލަބަށް 12 މެޗު ކުޅެދީފައެވެ.

 

ޑޯޓްމަންޑްގެ އެހެން ކުޅުންތެރިޔަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވިޔަސް އެޓީމުގެ ކެޕްޓަން މާކެލް ޝްމެލްޒަރ ބުނީ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންވެސް ތިބީ ޝޮކެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި އަނިޔާވި ބަޓްރާއަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދޭ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް