ހުކުރު 27 ނޮވެންބަރު 2020
01 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ޢެޑިކްޓް ހަރުފައެއް އިސްލާހުކު

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ ހަރުފައެއް ގައިދީން އިސްލާހުކޮށްފި

  • އެ ހަރުފައަކީ ސިޑްނީގެ ލުއި ޖަލެއްގައި ބެލެހެއްޓި 250 އަށްވުރެ ގިނަ ޖަނަވާރުގެ ތެރެއިން އެއް ޖަނަވާރު
  • ވައިލްޑް ލައިފް ކެއާ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން އެ ހަރުފަ ބެލެހެއްޓީ 14 ގައިދީއަކު

ކ. މާލެ | 12 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 14:32 | 10,494

ވައިލްޑް ލައިފް ކެއާ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން އެ ހަރުފަ ބެލެހެއްޓީ 14 ގައިދީއަކު - ގޫގުލް

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ފުލުހުން މިދިޔަ އަހަރު، މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ކްރިސްޓަލް މެތަމްފީޓަމައިން ލެބެއް ރެއިޑް ކުރިއިރު އުއްމީދު ކުރަމުން ދިއައީ އެތައް ކިލޯއެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ފައިސާ ބޮނޑިތަކެއް އަތުލައިގަތުން ކަމަށް ވެދާނެއެވެ.ނަމަވެސް ފުލުހުންގެ ހޯދުންތަކުން މުޅިން ތަފާތު އެހެންކަމެއް ފެނިގެން ދިޔައެވެ.

ފެންނަ ފެނުމުގައި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފައިވާ ހަ ފޫޓުގެ ޕައިތަންއެއް (ހަރުފައިގެ ބާވަތެއް) ފެނިފައެވެ.

އޭގެ ހަންގަޑުގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތީގެ ދުމާއި މަސްތުވާތަކެތި ވަނީ ހަށިގަނޑަށް އެތެރެކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ އެ ހަރުފަ ހަމަސް ދުވަހަށް ފަހު ވަނީ އޭގެ އާއްމު ދިރިއުޅުމަށް ރުޖޫއަ ކުރެވިފައެވެ.

ވައިލްޑް ލައިފް ކެއާ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން އެ ހަރުފަ ބެލެހެއްޓީ 14 ގައިދީއަކު ލައްވައެވެ.

އެ ހަރުފައަކީ ސިޑްނީގެ ލުއި ޖަލެއްގައި ބެލެހެއްޓި 250 އަށްވުރެ ގިނަ ޖަނަވާރުގެ ތެރެއިން އެއް ޖަނަވާރެވެ.

ދި ޖޯން މޮރޮނީ ކަރެކްޝަނަލް ކޮމްޕްލެކްސްއިން ވަނީ ފުލުހުންގެ ރެއިޑްގައި އަތުލެވުނު އިތުރު ބައެއް ދިރޭތަކެތި ވެސް ބަލަހައްޓާފައެވެ.

ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސަސްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ވިހަލާ ބާވަތުގެ ހަރުފަ މުޖިރުމުން ބޭނުންކުރަނީ ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބަޑިފަދަ ތަކެތި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

މި ހަރުފަ ގެންގުނު، މަސްތުވާތަކެތީގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށްކުރާ ދައުވާ ކޯޓުން ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް، ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރެވުނު މި ހަރުފައިގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކޮށް އެހެން މީހަކާ ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.

ޖަލުގެ ގަވަރނަރ އިވާން ކަލްޑަރ ވިދާޅުވީ ގާތްގަނޑަކަށް 20 އަހަރުވަންދެން ހިންގާފައިވާ ވައިލްޑްލައިފް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ގައިދީން ވެސް ރިހެބިލިޓޭޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.