އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ބިލްތައް

ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ފެންބިލާއި ކަރަންޓް ބިލް ދެއްކުން ނޮވެމްބަރަށް ފަސްކޮށްދީފި

  • މިދިއަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ބިލްތައް، އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން 6 މަސް ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ދައްކާގޮތަށް

ކ. މާލެ | 25 ޖުލައި 2020 | ހޮނިހިރު 15:46 | 1,665

ގެސްޓްހައުސް ސިމްޕޯޒިއަމް 2018ގެ ތެރެއިން: ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލާއި ފެން ބިލް ދެއްކުމަށް ލުއިތަކެއް މިވަނީ ދީފައި - ރައީސް އޮފީސް

ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ފެންބިލާއި ކަރަންޓް ބިލް ދެއްކުން ނޮވެމްބަރަށް ފަސްކޮށްދީފިއެވެ.

ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ގޭމް) އިން ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލަރއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ގެސްޓްހައުސް އިންޑަސްޓަރީ ބަންދުވެފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވި، މާލީ ދަތިތަކާހުރެ ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވުމަށް ގިނަގުނަ ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތި ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ކަރަންޓް ބިލާއި ފެން ބިލްތަކުގެ ނުދައްކާހުރި އަދަދު ބޮޑުވެފައި، އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ލުއިތަކެއް ލިބިފައި ނުވާތީ އެކަމަށް ލުއިތަކެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ބައެއް ގެސްޓްހައުސްތަކުން އެސޯސިއޭޝަންގައި އެދިފައިވާތީ، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި އެދުމުން، އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ އިޖާބައެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެގޮތުން މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެކަށީގެންވާ ލުއިތަކެއް ހޯދިފައިވާ ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެ ލުއިތަކުގެ ތެރެއިން، ފެންބިލާއި ކަރަންޓް ބިލްތަކުގެ ތެރެއިން، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހާ ހަމައަށް ނުދައްކާހުރި ބިލްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ހަ މަސް ދުވަހަށް ބަހާލަ ދިނުމަށް އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ސްޓެލްކޯ އާއި ފެނަކަ އަދި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީއިން ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ، މިދިއަ މާރިޗު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަލުން ބޯޑަރު ހުޅުވާފައިވަނީ މި ޖުލައި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ސަރުކާރުން ވަނީ އަންނަ އޯގަސްޓު މަހުގެ 1ން ފެށިގެން ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ފަތުރުވެރިން އައުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.