އަންގާރަ 22 ސެޕްޓެންބަރ 2020
02 އަތަ
1442 ސަފަރު 04
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
ކަރަންޓު ކަނޑާލުން

ވިލިމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

  • ކަރަންޓު ކަނޑާލާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ވިލިމާލޭގެ ބޯކެޔޮ ގޯޅި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުން

ކ. މާލެ | 25 ޖުލައި 2020 | ހޮނިހިރު 03:05 | 2,550

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ) - ރާއްޖެއެމްވީ

ވިލިމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ކަރަންޓު ކަނޑާލަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ) އިން ބުނެފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފައިވަނީ އެކުންފުނިން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި 25 ޖުލައި 2020 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިލިމާލޭގެ ބޯކެޔޮ ގޯޅި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުން ހެނދުނު 10:00ން 11:30ށް ކަރަންޓު ކަނޑާލަން ޖެހިދާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތްތައް ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް ކަރަންޓު ދެވިގެންދާނެ ކަމަށާއި ކަރަންޓު ކަނޑާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާނެ ދަތިތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދޭ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.