ހުކުރު 27 ނޮވެންބަރު 2020
01 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ހާފް ގާލްފްރެންޑް

"ހާފް ގާލްފްރެންޑްގެ" ޓްރެއިލާ ނެރެފި

  • މި ފިލްމު ނެރެން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މޭމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު

ކ. މާލެ | 11 އޭޕްރިލް 2017 | އަންގާރަ 23:22 | 2,554

ހާފް ގާލްފްރެންޑްގެ ޕޯސްޓަރެއް - ފޭސްބުކް

ހިންދީ ފިލްމު "ހާފް ގާލްފްރެންޑް"ގެ ޓްރެއިލާ ހޯމަދުވަހު ނެރެފިއެވެ.

މި ފިލްމު ނެރެން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މޭމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. އަރުޖުން ކަޕޫރާއި ޝްރައްދާ ކަޕޫރު އެއްކޮށް ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ހާފް ގާލްފްރެންޑް" އަކީ ފުރާވަރު ދެކުދިންގެ ތެރޭގައި އުފެދޭ ލޯބީގެ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

މި ފިލްމަކީ ހިންދީ ޥާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ ޗޭތަން ބަގަތު ލިޔެފައިވާ ވާހަކަ އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާފައިވާ  ފިލްމެކެވެ. އެވާހަކައިގައި ފަގީރު ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް މުއްސަނދި އަންހެން ކުއްޖަކުދެކެ ލޯބިވެގެން ކަންތައްތަކެއް ހިނގައެވެ. އެ ދެމީހުންގެ ލޯބި ފެށިގެންދަނީ އެދެމީހުންގެ މެދުގައި ބާސްކެޓު ކުޅުމަށް އޮންނަ ޝައުގުވެރިކަމެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ.

މިދެމީހުން އެއްކޮށް ކޮލެޖުން ފެންނަލެއް ގިނަކަމުން އެކުވެރިން ދިމާ ކުރަން ފެށުމުން އެދެމީހުންގެ މެދުގައި އޮންނަނީ "ހާފް ގާލްފްރެންޑު"ގެ ގުޅުން ކަމަށް އަންހެން ކުއްޖާ ބުނެއެވެ.

މި ފިލްމުގެ ވާހަކަ ލިޔެފައިވާ ޗޭތަންއަކީ  ކާމިޔާބު ފިލްމެއްކަމަށްވާ ފިލްމު "ތްރީ އިޑިއެޓްސް" ވެސް ލިޔުނު ލިޔުންތެރިއާއެވެ. ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ މޯހިތު ސުރީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.