raajjemv logo
ބޮލީވުޑް
ރަންވީރު އެނބުރި މަސައްކަތަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވަނީތަ؟
 
ރަންވީރު ސެލޫންގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
2,395
ކ. މާލެ |
17 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 17:59

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވުމުން ފާއިތުވި ތިން މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން ވަނީ ގޭގައި ތިބެ މީހުން މުނިފޫހި ފިލުވައި ދިނުމަށްޓަކައި ތަފާތު ކަންކަން ކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ތަރިން ވަނީ ޓްވިޓަރ އަދި އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ލައިވް ޗެޓް ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ފޭނުންގެ އެތައް ސުވާލު ތަކަކަށް ޖަވާބު ދީފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް ލޮކްޑައުންގައި އާންމު އާންމު ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތުގެ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައް ވެސް ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ލޮކްޑައުންއަށް ލިއުތަކެއް ދިނުމާއި ގުޅިގެން ތަރިން ދަނީ ނިއު ނޯމަލްގައި މަސައްކަތްތަކަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ ރަންވީރު ސިންގް ވެސް ދާދި ފަހުން ވަނީ ސެލޫންއަށް ގޮސްފައެވެ.

ރަންވީރުގެ ހެއަރ ސްޓައިލިސްޓް ދަރްޝަން ޔެވަލޭކަރު ދާދި ފަހުން ވަނީ ނިއު ނޯމަލްގައި ރަންވީރާއި އެކު ސެލޫންގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެ ފޮޓޯގައި ދެމީހުން މާސްކް އަޅައިގެން ތިބިއިރު ރަންވީރު ފެނިގެންދަނީ ކަޅު ކުލައިގެ ޓީޝާޓަކާއި ޖިންސެއް ލައިގެން ކަޅު ކުލައިގެ ތޮތްޕެއް ބޮލުގައި އަޅާފައި ހުއްޓައެވެ. ރަންވީރުގެ އިސްތަށިގަނޑު ދިގުކޮށްފައި ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ބޮޑަށް ބެލެވެނީ ރަންވީރު ވެސް އެނބުރި މަސައްކަތަށް ނުކުންނަށް ތައްޔާރުވަމުން ދަނީ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ރަންވީރު ދެން އެންމެ އަވަހަށް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޒޯޔާ އަޚްތަރު ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމްގައި ރަންވީރު ފެނިގެން ދާނީ އަންޑަރކަވަރ ކޮޕެއްގެ ރޯލުންނެވެ.

ރަންވީރުގެ ތަފާތު ދެ ފެނިލުމެއް މި ފިލްމްގައި ފެނިގެން ދާނެ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އަދި އެއީ ކޮޕެއްގެ ރޯލާއި ގޭންގްސްޓާރ އެއްގެ ރޯލުން ކަމަށް ވެއެވެ.

މި ފިލްމްގައި ރަންވީރާއި އެކު ކެޓްރީނާ ކެއިފް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ބޮލީވުޑް ހަންގާމާގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ރަންވީރު ވަނީ ދަރްޝަން އެކު ގިނަ ފިލްމްތަކެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބަޖީރާއޯ މަސްތާނީ، ޕަދްމާވަތް، ގަލީ ބޯއީ އަދި 83 ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް