ހޮނިހިރު 15 އޯގަސްޓު 2020
05 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 25
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ފައިސާ ނަގާ، ޚިޔާނާތްތެރިވާ މައްސަލަ

ޑޮލަރު ވިއްކާކަމަށް ބުނެ ފައިސާ ނަގާ، ޚިޔާނާތްތެރިވާ މައްސަލަތައް އިތުރުވެއްޖެ

  • މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ އަތުލަމުންދާ މީހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގަ
  • އޮތޮރައިޒްޑް މަނީ ޗޭންޖަރސް މެދުވެރިވެގެން ނޫނީ މިފަދަ މުއާމަލާތްތައް ނުހިންގުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 13 ޖުލައި 2020 | ހޯމަ 15:47 | 3,584

މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ އަތުލަމުންދާ މީހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގަ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޔޫއެސް ޑޮލަރު ހޯދަދޭނެ ކަމަށް ބުނެ މަކަރާއި ހީލަތުން ގިނަ އަދަދުތަކުން މީހުން އަތުން ފައިސާ ނެގުމަށް ފަހު އެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވާ މައްސަލަތައް ފަހަކަށް އައިސް ހުށަހެޅޭލެއް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ޑޮލަރު ހޯދަ ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ އަތުލަމުންދާ މީހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ވައިބަރގެ ކޮމިއުނިޓީ ގްރޫޕްތައް މެދުވެރިކޮށް ޑޮލަރު ވިއްކާކަމަށް އިޝްތިހާރުކޮށް ފައިސާ އަތުލަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މިފަދަ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް ވުމުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އޮތޮރައިޒްޑް މަނީ ޗޭންޖަރސް މެދުވެރިވެގެން ނޫނީ މިފަދަ މުއާމަލާތްތައް ނުހިންގުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އިލްތިމާސްކުރާކަމަށެވެ.

ކޮވިޑުގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން، ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިންނަށާއި އާންމުންނަށް ބޭނުންވާ ޑޮލަރު ނުލިބޭ ކަމުގެ އަޑުތައް ވަނީ ގަދަވެފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ޑޮލަރު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އެމްއެމްއޭއިން މިހެން ބުނި ނަމަވެސް، ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގުތައް ހުރީ 20ރ. އާއި 18ރ. އާ ދޭތެރޭގައި ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.