ހުކުރު 14 އޯގަސްޓު 2020
04 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 24
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ބިދޭސީންގެ މުޒާހަރާ

ބިދޭސީން ހިންގި ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް 40 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  • މުޒާހަރާ ކޮށްފައިވަނީ މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ
  • މީގެ ކުރިން ވެސް އައިލެންޑް އެކްސްޕަރޓްގެ ބިދޭސީން މުވައްޒަފުން މުސާރައިގެ މައްސަލައިގައި މުޒާހަރާކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 13 ޖުލައި 2020 | ހޯމަ 12:52 | 6,450

ހަމަ ނުޖެހުން ހިންގި ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބިދޭސީން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލްއެއްގައި ގެންދަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓް ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންތަކެއް މުޒާހަރާކޮށް، ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލައި، ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން 40 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާއިން ބުނީ، އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓް ކުންފުނީގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންތަކެއް، މުސާރަ ނުލިބޭތީ، އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާއެއްގައި ހަމަ ނުޖެހުން ހިންގައި، ބައެއް ފުލުހުންނަށް އަނިޔާވެ، އަދި ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް ގެއްލުންދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހަމަނުޖެހުން މިހާރު ކޮންޓްރޯލް ކޮށް، މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާ ބިދޭސީން މިވަގުތު ތިބީ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓްގެ ލޭބަރ ކުއާޓާގައި ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ މިހާތަނަށް 40 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މުޒާހަރަ ހަމަ ނުޖެހުމަކަށް ބަދަލުވެ ބިދޭސީން ގަލާއި އެހެނިހެން އެއްޗެހި އުކުމުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ފުލުހުންނަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލްގެ ބިއްލޫރިގަނޑެއް ތަޅައިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރ ފިހާރައެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ވެސް ތަޅައިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

އައިލެންޑް އެކްސްޕަރޓގެ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން އެމީހުންގެ ލޭބަރ ކުއާޓާތެރޭގައި ބައިތިއްބާފައި

ފުލުހުން ވަނީ މުޒާހަރާ ކުރާ ބިދޭސީން ލޭބާ ކުއާޓަރގެ ތެރެއަށް ވައްދާ ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައެވެ. އަދި ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ ބަލަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ހުޅުމާލޭގައި މުޒާހަރާކޮށްފައެވެ.

މުޒާހަރާ ކުރި ބިދޭސީން ގޮވަމުން ދިޔައީ އެމީހުންގެ މުސާރަ ދިނުމަށާއި، އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދިއެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ހިފައިގެން ތިބި ބޯޑުތަކުގައި 5 މަސް ވަންދެން މުސާރަ ނުދޭ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.ގާތްގަނޑަކަށް 2 ލައްކައެއްހާ ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި އުޅެމުންދާއިރު، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވެސް ލައްކައެއްހާ ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި އުޅޭކަމަށް ވެއެވެ. ބިދޭސީން ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވުމަށްފަހު، އެމީހުންނަށް މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލައަކީ ފެށުނީއްސުރެން ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކައެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.