ހުކުރު 14 އޯގަސްޓު 2020
04 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 24
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ބިދޭސީން މުޒާހާރާ ކުރުން

ހައްގުތައް ހޯދުމަށް ބިދޭސީންނަށް އަޑުއުފުލިދާނެ، ނަމަވެސް ފުލުހުންނަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން: ސަލީމް

  • މި މުޒާހަރާގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި، ބައެއް ފުލުހުންނަށް އަނިޔާވެ، އަދި ފުލުހުންގެ ވެހިކަލްތަކަށް ވަނީ ގެއްލުންދީފަ
  • ހުޅުމާލޭގައި ކުރީ ސުލްހަވެރިކަމާއި އެކު ކުރި އިހުތިޖާޖެއް ނޫން: ސައްލެ
  • މުސާރަ ނުދީގެން ބިދޭސީން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތައް ވަނީ މިފަހަކަށް އައިސް އިތުރުވެފަ

ކ. މާލެ | 13 ޖުލައި 2020 | ހޯމަ 12:51 | 7,115

ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ - މަޖިލިސް

ހައްގުތައް ހޯދުމަށް ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އަޑު އުފުލިދާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފުލުހުންނަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓް ކުންފުނީގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންތަކެއް، މުސާރަ ނުލިބޭތީ، އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކުރުމަށް ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާއާއި ގުޅިގެން މެމްބަރު ސަލީމް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ ބިދޭސީ މަސައްކަތްކަތްތެރިންނަށް އެމީހުންގެ ހައްގުތައް ހޯދުމަށް އަޑުއުފުލިދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ އުޅަނދުތަކަށް ހަމަލާދީ ގެއްލުން ދިނުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އަދި އެއީ ސުލްހަވެރިކަމާއި އެކު އިހުތިޖާޖުކުރުމެއް ނޫން ކަމަށްވެސް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަލީމް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު މި މުޒާހަރާގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި، ބައެއް ފުލުހުންނަށް އަނިޔާވެ، އަދި ފުލުހުންގެ ވެހިކަލްތަކަށް ވަނީ ގެއްލުންދީފައެވެ. ފުލުހުން ވަނީ ފަހުން ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލް ކޮށް ބައެއް ބިދޭސީން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ވެސް ގެނެސްފައެވެ.

ބިދޭސީން ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވުމަށްފަހު، އެމީހުންނަށް މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލައަކީ ފެށުނީއްސުރެން ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކައެކެެވެ. މުސާރަ ނުދީގެން ބިދޭސީން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތައް ވަނީ މިފަހަކަށް އައިސް އިތުރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.