އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
އަލީ ވަހީދުގެ ގެކޮޅު ރެއިޑް ކުރުން

އަލީ ވަހީދު ދިރިއުޅުއްވާ ގެޔަށް ފުލުހުން ވަނީ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާ، އަމުރު ހަވާލުކުރުމަށް!

  • ފުލުިހުން އެގެއަށް ވަދެފައިވަނީ 3:30 ހާއިރު
  • ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ފުލުހުން އެގެޔަށް ވަދެފައިވޭ
  • މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެގެއިން ގެންދިޔައީ ލެޕްޓޮޕާއި ފޯނެއް

ކ. މާލެ | 12 ޖުލައި 2020 | އާދީއްތަ 15:35 | 17,042

ރައީސް ސޯލިހު އަރިހުގައި ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު - ރައީސް އޮފީސް

ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

އިތުބާރުހުރި މަސްދަރަކުން ރާއްޖެޓީވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ދިރިއުޅުއްވާ ގެޔަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ފުލުހުން ވަދެފައިވެއެވެ. އަދި ފުލުހުން އެ ގެޔަށް ވަދެފައިވަނީ އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާ، ކޯޓު އަމުރު ހަވާލުކުރުމަށްކަމަށް އެނގިފައިވެއެވެ.

ކޯޓު އަމުރު ހަވާލުކުރުމަށް، ފުލުހުން އަލީ ވަހީދު ދިރިއުޅުއްވާ ގެޔަށް ވަދެފައިވަނީ މެންދުރުފަހު 3:30 ހާއިރު އެވެ.

އަލީ ވަހީދު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރަަކަމުން ވަކި ކޮށްފައިވަނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. އަލީ ވަހީދު އަށް ތުހުމަތުތައް ކުރި މުވައްޒަފުން ބުނާ ގޮތުން، އެ މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ.

ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ދަތުރުތަކުގައި ރިސޯޓުތަކަށް ގެންގޮސްގެން ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ބުނެއެވެ. އެކަންތައްތައް ތަހައްމަލު ނުކުރެެވިގެން އެވާހަކަ ރައީސް ސޯލިހުއާ ހިއްސާ ކުރެއްވުމުން އެމަނިކުފާނު ކީރިތި ކުރެއްވި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހަގީގަތް ފަހުން ހާމަވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.