ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 17:57
އިންޓަ ރިސޯޓް ފުޓްސަލް ލީގުގެ ތެރެއިން
އިންޓަ ރިސޯޓް ފުޓްސަލް ލީގުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިސޯޓް ފުޓްސަލް
އެފްއޭއެމް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ރިސޯޓް ފުޓްސަލް ލީގެއް ބާއްވަނީ!
މި ހަފްތާ ތެރޭގައި ރިސޯޓް ފުޓްސަލް ލީގުގެ ކަންތައް އިއުލާންކުރާނަން: ބައްސާމް

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ރިސޯޓް ފުޓްސަލް ލީގެއް ބާއްވަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު ވިދާލުވެއްޖެ އެވެ.

 

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ އެފްއޭއެމް އިން މި އަހަރު ފުޓްސަލް ފަށައިގަންނާނެ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ އެފްއޭއެމް އިން ރިސޯޓް ފުޓްސަލް ލީގެއް ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ.

 

ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، މި ހަފްތާ ތެރޭގައި ރިސޯޓް ފުޓްސަލް ލީގުގެ ކަންތައް އިއުލާންކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށާއި، މިއާއެކު ފުޓްސަލް ގަވައިދުތަކެއްވެސް ހެދިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

 

މީގެއިތުރުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، ފުޓުބޯޅަ ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުޓްސަލް ނުކުޅެވޭނެފަދަ ގަވައިދެއްވެސް ހަދަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެ ގަވައިދުގެ ދަށުން ކުޅުންތެރިން ކޮންމެވެސް އެކައްޗެއް ޗޫޒްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

 

މާލޭ ލީގު ކުރިޔަށްދާއިރު، މިހާރުވެސް ބައެއް ފުޓްސަލް މުބާރާތްތައް ދަނީ ކުރިޔަށެވެ. އެގޮތުން އެ މުބާރާތްތަކުގައި ލީގުގައި ކުޅޭ ކުޅުންތެރިން ކުޅުމުން އެ ކްލަބްތަކަށް ގެއްލުންވަމުންދާތީ އެ ކްލަބްތަކުން އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

 

ވެލެންސިއާ އަދި ނިއުރޭޑިއަންޓް މާލޭ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ފުޓްސަލް ކުޅެގެން އަނިޔާވެގެން ވެލެންސިއާގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނަށް ނުކުޅެވޭ ކަމަށް ބުނެ އެ ކްލަބުގެ ކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ) ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެފްއޭއެމް އިން މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު
- ކޮމެންޓް