ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭނަން: ރައީސް ނަޝީދު

  • ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް އަންނަނީ އިތުރުވަމުން
  • އަންހެނުންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލައި އެކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރާ ޕާޓީއަކީ އެމްޑީޕީ
  • ރައީސް ނަޝީދު ސިފަކުރެއްވި ގޮތުގައި ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކުގައި ފާޑުކިޔުމަކީ ލިބޭ އުފަލެއް

ކ. މާލެ | 7 ޖުލައި 2020 | އަންގާރަ 22:56 | 4,118

އެމްޑީޕީގެ ގައުުމީ މަޖިލީސް ބައްދަލުވުމުގައި ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - އެމްޑީޕީ

އެއްވެސް ބަޔަކަށް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކަށް އިންސާފުު ހޯދައިދޭން އެމްޑީޕީން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އެހެން ވިދާޅުވި، އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، އަންހެނުންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލައި އެކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރާ ޕާޓީއަކީ އެމްޑީޕީ ކަމަށެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ސިފަކުރެއްވި ގޮތުގައި ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކުގައި ފާޑުކިޔުމަކީ ލިބޭ އުފަލެކެވެ.

މިއަދު ޓްވިޓަރުގެ 120 ކެރެކްޓަރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ވާހަކަ ދެއްކޭ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އުފަލެއް.

~ މުހައްމަދު ނަޝީދު - އެމްޑިޕީގެ ރައީސް

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން އެމްޑީޕީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ، މި ފަދަ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވަމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

މި ދޭތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ވާހަކަ ދެކެވެމުން ދިޔައީ ހުޅުމާލޭގައި ފަޅުގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ހުރި ކެންޔާގެ ޒުވާނަކު ރޭޕްކުރި ވާހަކައެވެ. އެ މީހާ އަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ދެ މީހުން ދޫވި މައްސަލާގައި ފުލުހުންނަށާއި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވިއެވެ.

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ އެ މީހުން ދިމާވީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުން ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދަނީ ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއްދީގެން މި މައްސަލަ ބަލަމުންނެވެ. ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އިދާރާތަކުން ސަމާލުކަން ނުދޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ އަބަދުވެސް އޮވެއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އިންސާފަށް ކުރަން ޖެހޭ ދަތުރު ދިގުވެ ދެން ނިކުންނަ މައްސަލަތައް ބޮޑުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.