އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް މަޖިލީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގުރުއަތުލުމެއް ބާއްވައިފި

  • ގުރުއަތު ނެގުނީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަނީފާއި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމްގެ މެދުގައި
  • ޖަލްސާގައި ބަހުސް ކުރުމަށް ނިންމުނީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަށް

ކ. މާލެ | 6 ޖުލައި 2020 | ހޯމަ 13:56 | 3,091

އެއް ޖަލްސާއެއްގައި ދެ މެންބަރަކު ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާތީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ނެގުނު ގުރުއަތުލުން - ރާއްޖެއެމްވީ

ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގުރުއަތުލުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ދެ މެމްބަރަކު ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާތީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ ގުރުއަތެއް ނަގާފައެވެ. މި ގުރުއަތު ނެގުނީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަނީފާއި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމްގެ މެދުގައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެއް ޖަލްސާއެއްގައި ދެ މެންބަރަކު ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިފިނަމަ، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން، އެ ދެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލާން ޖެހެއެވެ. އަދި ގުރުއަތުން ހޮވޭ މެންބަރަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ޖެހެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ބަހުސް ކުރުމަށް ނިންމުނީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަށެވެ.

މެންބަރު ޝިޔާމް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓުތައް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެތަންތަން ހަވާލުކޮށް، ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވައުދު ފުއްދުން އަވަސް ކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.