ބޮލީވުޑް
"އޭކް ވިލަން" ގެ ސީކުއެލްގައި އަދިތްޔާ ރޯއީއެއް ނުފެންނާނެ
 
އެރޯލަށް ޒުވާން ތަރިއަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
ކ. މާލެ |
އަދިތްޔަ ރޯއީ ކަޕޫރު
ގޫގުލް

ޑައިރެކްޓަރ މޯހިތް ސޫރީ ފިލްމް "އޭކް ވިލަން"ގެ ސީކުއެލް "ދޯ ވިލަން" ގައި އަދިތްޔާ ރޯއީ ކަޕޫރު ނުފެންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

އަދިތްޔާއާއި ގާތް މަސްދަރަކުން މުމްބާއީ މިރޯއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި ފިލްމްގައި އަދިތްޔާ އަދާކުރަންޖެހޭ ރޯލްގައި އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް ތަފާތު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ހަޑިގަނޑު ބައްޓަން ކުރުމަށް ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރަންފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މޮހިތް އާއި އަދިތްޔާ އަކީ ގާތް ދެ ރަހުމަތްތެރިން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފާއިތުވި މަހު އަދިތްޔާ އާއި މޯހިތް ސޫރީ އާއި ދެމެދު ދެބަސްވުންތަކެއް އުފެދުމާއި ގުޅިގެން އެ ފިލްމުގައި އަދިތްޔާ ނުފެންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެރޯލަށް ޒުވާން ތަރިއަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"ދޯ ވިލަން" ގައި ފެނިގެންދާނެ ތަރިންގެ ތެރޭގައި ޖޯން އަބްރަހަމް، ތާރާ ސުތޭރިއާ އަދި ދިޝާ ޕަޓާނީ ހިމެނެއެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމް "އޭކް ވިލަން" ގައި ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ސިދާތް މަލޯތްރާ، ޝްރައްދާ ކަޕޫރު އަދި ރިތޭޝް ދޭޝްމުކްއެވެ. އަދިތްޔާ ވަނީ މީގެ ކުރިން މޮހިތްއާއި އެކު "މަލަންގް" އަދި "އާޝިގީ 2" ގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved