އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ބޮޑުފިނޮޅު ހަމަނުޖެހުން

ބޮޑުފިނޮޅު ހަމަނުޖެހުން: 19 ބިދޭސީން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

  • ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ރުޅިވެރިކަން އިސްކޮށް ފުލުހުންނަށް ދެކޮޅުވެރިކަން ދައްކާފައިވޭ
  • އޮށްގަލާއި ދަގަނޑުބުރިތައް އުކައި، ހަމަނުޖެހުން ހިންގާފައިވޭ
  • ސޯޓުގައި ހުރި ތަކެއްޗަށާއި ތަންތަނަށް ދީފައިވާ ގެއްލުން ބަލައި މައުލާމާތު އެއްކުރަމުންދާ ކަަމަށް ފުލުހުން ބުނި

ކ. މާލެ | 3 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 13:35 | 6,864

ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ އިތުރުން ފުލުހުން އެ ރިސޯޓުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ، ބިދޭސީން މުޒާހަރާކޮށްފައިވަނީ މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލާގައި - ރާއްޖެއެމްވީ

ބ. އަތޮޅުގައި ހަދަމުންދާ ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް މުސާރަ ނުލިބިގެން ހިންގި ހަމަނުޖެހުމުގައި 19 ބިދޭސީން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ހުކުރު ދުވަހު ފުލުހުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޖުލައި ދެވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:30 ހާއިރު އެ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 15 ދިވެހިން ރިސޯޓުން ފޭބުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުން އެ ރިސޯޓުގައި ތިބި 203 ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބަޔަކު އެކަމަށް ހުރަސް އަޅާ، އެމީހުން ރިސޯޓުން ފޭބިޔަ ނުދިން ކަމުގައި މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުނު ކަމަށެވެ. އަދި، ލިބުނު މި މައުލޫމާތުތަކާއި ގުޅިގެން ބ. ތުޅާދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުން އެ ރިސޯޓަށް ދިޔުމުން ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ރުޅިވެރިކަން އިސްކޮށް ފުލުހުންނަށް ދެކޮޅުވެރިކަން ދައްކާފައިވާ ކަަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އިތުރު ފުލުހުން އެ ދުވަހުގެ އިރާކޮޅުގެ ވަގުތެއްގައި ރިސޯޓަށް ދިޔުމުން އެ ފުލުހުންނާއި ދިމާލަށް އޮށްގަލާއި ދަގަނޑުބުރިތައް އުކައި، ހަމަނުޖެހުން ހިންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ހަމަނުޖެހުމުގައި އެއް ފުލުހެއްގެ ބޯފަޅައިގެން ގޮސް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުމާއި ގުޅިގެން ބ. އަތޮޅު ސިއްހީ މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއް ފުލުހެއްގެ އިނގިލި ބިންދައިގެން ގޮސް އަނިޔާވެފައިވާއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުންގެ އިސް ދެ އޮފިސަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ޕަބްލިކް އޯޑަރ ރެސްޕޮންސް ޔުނިޓް ޓީމަކާއި ފުލުހުންގެ ތަހުޤީޤު ޓީމެއް ބަންގްލަދޭޝް ހައިކޮމިޝަންގެ އޮފިޝަލުންނާއެކު ރޭގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ބޮޑުފިނޮޅަށް ގޮސް ދިވެހިން ސަލާމަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ޓީމް އެ ރިސޯޓަށް ދިޔަފަހުން އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގާފައި ނުވާ ކަަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން މިހާރު އެ ރިސޯޓުގައި ހުރި ތަކެއްޗަށާއި ތަންތަނަށް ދީފައިވާ ގެއްލުން ބަލައި މައުލާމާތު އެއްކުރަމުންދާކަމަށް ބަޔާނުގައިވެއެވެ. އަދި މި މައްސަލަ ފުލުހުންގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓާއި ހިއުމަން ޓްރެފިކިން ޑިޕާޓްމަންޓް ގުޅިގެން ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާ ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.