ފްރާންސްގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އިސްތިއުފާ
ފްރާންސުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
 
ސަބަބެއް ހާމައެއް ނުކުރައްވާ
ކ. މާލެ |
ފްރާންސްގެ ބޮޑުވަޒީރު އެޑުއާޑް ފިލިއްޕޭ އަދި ރައީސް އިމަނުއެލް މެކްރޯން
އޭއެފްޕީ

ފްރާންސުގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމުން އެޑުއާޑް ފިލިއްޕޭ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ފިލިއްޕޭ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާކަން ފްރާންސުގެ ރައީސްގެ ގެކޮޅުން ވަނީ ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ. ބޮޑުވަޒީރު ފިލިއްޕޭގެ އިސްތިއުފާއާ އެކު ސަރުކާރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އެމަނިކުފާނު އިސްތިއުފާ ދެއްވި ސަބަބެއް ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ.

އައު ކެބިނެޓެއް އިއުލާން ކުރައްވަންދެން ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާނީ ފިލިއްޕޭއެވެ.

ފްރާންސުން ކޮވިޑުގެ ކަންތައްތަކުގައި އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތާއި މެދު ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވިޔަސް، ފާއިތުވި ހަފްތާގައި ފްރާންސް ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ފިލިއްޕޭގެ މަގްބޫލުކަން ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
25%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
25%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
25%
މޮޔަވެއްޖެ
25%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved