އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ރައީސް ނަޝީދުގެ ފޭކް ޓްވީޓުގެ މައްސަލަ

ނަމާދުގެ ރަކުއަތްތައް މަދުކޮށްލުމާ ގުޅޭގޮތުން ޓްވީޓެއް ނުކުރަން: ރައީސް ނަޝީދު

  • ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޓްވީޓު އަންނަނީ ދައުރުވަމުން
  • އެކަން ބެލުމަށް ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅާނެ

ކ. މާލެ | 2 ޖުލައި 2020 | ބުރާސްފަތި 13:55 | 6,627

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު: އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނާ ޓްވީޓެއް ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވެފައި - މަޖިލިސް

ނަމާދު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއް ކަމަށް ބުނެ ދައުރުކުރުވާ ޓްވީޓުގެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބައެއް ނަމާދުތަކުގައި ރަކުއަތްތައް މަދުކޮށްލުމުން ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން ނަމާދު ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ބުނެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ރަސްމީ އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއް ކަމަށް ބުނެ ޓްވީޓެއް ދަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންނެވެ. ދައުރުވަމުންދާ ޓްވީޓުގެ ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކުރައްވައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެއީ އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަން ބެލުމަށް ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށްވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދައުރުވަމުންދާ ޓްވީޓުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ނަމާދެއް ހަތް މިނިޓަށްވުރެ ދިގުނުވާނެހެން ކުރުން މިވަގުތު މުހިންމު ކަމަށެވެ.

އެއީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން ހުޅުވާލިއިރު، އިމާމުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައި ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ނަޝީދުގެ ރަސްމީ ޓްވީޓާ އެކައުންޓުގައިވެސް އެފަދަ ޓްވީޓެއް ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.