ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވުން

ބުދަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ނުހުޅުވާނެ

  • ކޮންމެހެން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެ
  • ގޭގައި ހިދުމަތް ދޭ މުވައްޒަފުން އަމަލުކުރަމުންދާނީ އޮންނަ ގޮތުގެ މަތިން
  • އޮފީސްތައް ހުޅުވަނީ ހެނދުނު 9:00 ން މެންދުރު 1:00ށް

ކ. މާލެ | 30 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 18:49 | 3,157

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވައިގެން ހިދުމަތް ދޭނީ ހެނދުނު 9:00ން މެންދުރު 1:00ށް - ރާއްޖެއެމްވީ

މި ހަފްތާގެ ބުދަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް ބަދަލު ގެންނަވައިފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ އާ މަރުހަލާއަކަށް ރާއްޖެ މިސްރާބު ޖަހާ ނިއު ނޯމަލްއާ އެކު އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި، ވިޔަފާރިތަކުގެ އިތުރުން ކޭފޭ، ރެސްޓޯރެންޓު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވާލުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، ސަރުކާރުން ކޮންމެހެން ދޭން ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ބުދަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ހުޅުވާ މުއްދަތު، އިތުރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ދެ ދުވަހު ވެސް އޮފީސް ހުޅުވާނީ ހެނދުނު 9:00ން މެންދުރު 1:00ށް ކަމަށެވެ.

އެ އޮފީހުން ބުނީ، އިދާރާ ހުޅުވައިގެން ދޭނެ ހިދުމަތްތައް، އެ އިދާރާއެއްގެ ވަޒީރު ނުވަތަ އެ އިދާރާއެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށާއި އިދާރާއެއް ހުޅުވާނީ، އެ އިދާރާއަށް މުވައްޒަފުން ހާޒިރުވެގެން އެ އިދާރާއަކުން ކޮންމެހެން ދޭން ޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން ފޯރުކޮށް ދޭންޖެހޭ ހިދުމަތްތައް އެ އިދާރާއަކުން ފޯރުކޮށް ދެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

އޮފީސްތައް ހުޅުވަން ހަމަޖެއްސެވި ކަމުގައި ވިޔަސް، ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ކޮންމެހެން ދޭންޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް އެ ނޫން ވަގުތުތަކުގައި، އެ އިދާރާއެއްގެ ވަޒީރު ނުވަތަ އެންމެ އިސްވެރިއަކު ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ އިދާރާއެއް ހުޅުވައިގެން ހިދުމަތްތައް ދެވިދާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.

އަދި އޭގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއް ހުޅުވިނަމަވެސް، މިހާރެކޭ އެއްފަދައިން، ގޭގައި މުވައްޒަފުން ތިބެގެން ދެވެން ހުރި ހިދުމަތްތައް ދޭންވާނީ އެ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށެވެ. އަދި އިދާރާއިން އޮންލައިންކޮށް ދެވެން ހުރި ހިދުމަތްތައް ދޭންވާނީ އޮންލައިންކޮށް ކަމަށްވެސް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވަނީ މާޗް މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި އިއުލާންކުރި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއި އެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.