ހުޅުމާލޭ ސަފާރީ ރޭޕް ކޭސް
ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑް ކޮމާންޑް، އެންއައިސީ އަދި އެޗްއާރްސީއެމުން ދަނީ ސަފާރީ ރޭޕް ކޭސް ތަހުގީގު ކުރަމުން: ސީޕީ ހަމީދު
 
މައްސަލައިގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވިކްޓިމް ސަޕޯރޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ދަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން
 
ފުލުހުންނާއި 2 ކޮމިޝަން ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ދަނީ ބަލަމުން
 
ފުލުހުންނަށް މިނިވަންކަމާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ
ކ. މާލެ |
ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ މުހައްމަދު ހަމީދު
ރާއްޖެއެމްވީ

ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑް ކޮމާންޑް، ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ގުޅިގެން ސަފާރީ ރޭޕް ކޭސް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުޅުމާލޭ ސަފާރީ ރޭޕް ކޭސް އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި މީހުން ނުފޫޒުން ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އާންމުންގެ ފަރާތުން މުއައްސަސާ އަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެބޭފުޅާ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ހިއްސާ ކުރައްވާ އަންގާރަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ހަމީދު ވިދާޅުވީ، ގާނޫނީ ހުވައި ކޮށްގެން ތިބޭ ފުލުހުން ކޭސްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާއިރު މިނިވަންކަމާއި އެކު ގާނޫނުގައި އޮންނަ ހުދޫދުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެއީ އަބަދުވެސް ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ސީޕީ ވިދާޅުވީ، ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަ މޯލްޑިވިސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑް ކޮމާންޑާއި ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މައްސަލައިގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވިކްޓިމް ސަޕޯރޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނެތި ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ހިންގައި އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ފުލުހުން ވަނީ މީގެކުރިން ވެސް ދީފައެވެ. އަދި ތަހުގީގަށް ނުފޫޒު ނުފޯރާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވަނީ، ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުން ދޫކޮށްލުމުގައި، އެ މުއައްސަސާ އަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވެމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved