ހޮނިހިރު 15 އޯގަސްޓު 2020
05 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 25
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން

3 ރަށެއްގައި ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް އުޅެމުން ދިޔަ 22 ބިދޭސީން އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމެގު ދަށަށް ގެނެސްފި

  • އެ މީހުން ގެނެސްފައިވަނީ ކ އަތޮޅު ހިންމަފުއްޓާއި އދ. ދަނގެތި އަދި މާމިގިލިން
  • މިހާތަނަށް ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް އުޅެމުން ދިޔަ 2500 ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާފައި
  • ކައުންސިލްތަކުން ގެންދަނީ އެ ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ކ. މާލެ | 30 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 10:15 | 2,700

ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން މާލެ ގެނައުން - އިމިގްރޭޝަން

ތިން ރަށެއްގައި ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް އުޅެމުން ގެންދިޔަ 22 ބިދޭސީން އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމެގު ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފައިވަނީ، ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން މަދުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ރަށްރަށުގެ އިޖްތިމާއީ ވެއްޓަށް ގެއްލުން ލިބޭ ގޮތަށް އުޅެމުންދާ ބިދޭސީން މަދުކުރުމަށްޓަކައި، ފުލުހުންނާއި އިމިގްރޭޝަން އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، ކ. އަތޮޅު ހިންމަފުއްޓާއި އދ. ދަނގެތި އަދި އދ. މާމިގިލިން ޖުމްލަ 22 ބިދޭސީއަކު އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާކަން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ދެނެގަނެ އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލުމައްޓަކައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް އުޅޭ 2500ށް ވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ވަނީ އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ކައުންސިލްތަކާއި އަދި އިމިގްރޭޝަން ގުޅިގެން އަންނަނީ ރަށްރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލައި އޭގެތެރެއިން ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.