ބުރާސްފަތި 24 ސެޕްޓެންބަރ 2020
04 އަތަ
1442 ސަފަރު 06
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
އެންއީއޯސީގެ މަސައްކަތް ހެލްތަށް

އެންއީއޯސީގެ މަސައްކަތްތައް ހެލްތުގެ ދަށަށް

  • އެކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ ރައީސް ސޯލިހު
  • މި ހާލަތަށް އާދެވިފައިވަނީ ސިއްހީ މާހިރުންގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި

ކ. މާލެ | 29 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 23:47 | 4,284

ހޯމަ ދުވަހު އެންއީއޯސީ އަށް ރައީސް ސޯލިހު ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ގިނަ އިދާރާތަކެއް އެކުލެވޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ދަަރުބާރުގޭގައި އެކުލަވާލީ ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގެ މަސައްކަތް ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކުރެއްވީ، ހޯމަ ދުވަހު ދަރުބާރުގެއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ، ޖުލައި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮވިޑާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އާ މަރުހަލާއަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ، މި މަސައްކަތުގައި އެއްބާރުލުން ދެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ބައެއް އެހެން ގައުމުތައް ދިޔަ ފަދަ ގޯސް ހާލަތަކަށް ނުގޮސް ރާއްޖެ މިހާރު މިއޮތް ހާލަތަށް އާދެވިފައި ވަނީ ސިއްހީ މާހިރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވި އިރުޝާދާއި، މައުލޫމާތުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު އެންއީއޯސީ އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރާތުގެ ތެެރެއިން. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އައު މަރުހަލާއަށް ބަދަލުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، މި ބަދަލަކީ އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ރުޖޫއަވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބައެއް ކަމަށާއި، އަދިވެސް މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނެ ކަމުގައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ މުއައްސަސާތަކެއް ގުޅިގެން ކުރި މިފަދަ މަސައްކަތްކަން ފާހަގަކުރައްވައި، މިގޮތަށް މި މަސައްކަތްކުރެވުނީ އެންއީއޯސީ ގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އަދި ކަމާގުޅޭ އިސްވެރިން ކުރެއްވެވި ފުރިހަމަ މަސައްކަތުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.