ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ސްކޫލްތައް ހުޅުވުމުގެ ތައްޔާރީތައް

ސްކޫލްތައް ހުޅުވުމުގެ ތައްޔާރީތައް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ބައްލަވާލައްވައިފި

  • ޖުލައި 1 ގައި ސްކޫލްތައް ހުޅުވާލެވޭ އިރު ކޮވިޑް ނެތް ރަށްރަށުގައި ގްރޭޑް 1ން ފެށިގެން ކިޔަވައިދޭނެ
  • މާލޭގައި ކިޔަވައިދޭނީ ގްރޭޑް 9ން މަތީގެ ދަރުވަރުންނަށް

ކ. މާލެ | 29 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 21:02 | 3,459

ސްކޫލްތައް އައު އާންމު ހާލަތުގައި ހުޅުވުމަށް ވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ބޭރުގައި ކުރަހާފައިވާ އިރުޝާދުތައް އެޑިއުޝަންގެ ޓީމުން ބައްލަވާލައްވަނީ - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

އައު އާންމު ހާލަތަށް ސްކޫލްތައް ހުޅުވުމަށް ވަމުންގެންދާ ތައްޔާރީތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ އަދި މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް ވަނީ މިއަދު މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަންގެ ޓީމުން ޒިޔާރަތްކުރި ސްކޫލްތަކަކީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް، ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް، ސެންޓަރ ފޯ ހަޔާ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން، އިސްކަންދަރު ސްކޫލް، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް، ތާޖުއްދީން ސްކޫލް، ހިރިޔާ ސްކޫލް، އިމާދުއްދީން ސްކޫލް، ކަލާފާނު ސްކޫލް، ހުރަވީ ސްކޫލް، ރެހެންދި ސްކޫލް އަދި ޣާޒީ ސްކޫލެވެ.

ސްކޫލްތައް އަލުން ހުޅުވާލަން ނިންމާފައިވާ އިރު ސްކޫލް މާހައުލަކީ ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ހެދުމަށް ހޯދަން ޖެހޭ ތަކެތި (ސެނިޓައިޒާ، ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި، އަތްދޮވުމަށް ސައިބޯނި) މިނިސްޓްރީއިން ގެންދަނީ ސްކޫލްތަކަށް ފޮނުވަމުންނެވެ. އަދި މިތަކެތި ގިނަ ސްކޫލްތަކަށް މިހާރު ލިބިފައިވާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސްކޫލްތަކުގައި ގާއިމުކުރަން ޖެހޭ ހޭންޑްވޮޝިން ސްޓޭޝަންތައް މިހާރު ހަދަމުންދާއިރު ސްކޫލްތައް ހުޅުވެންވާއިރު ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ގާއިމުކޮށް ނިމޭނެކަމަށް ވެސް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި ސްކޫލް މާހައުލުގައި ޖިސްމާނީ ގައިދުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ސްކޫލަށް ވަދެ ނިކުންނަ ގޭޓްތައް ކައިރީ އަދި ކޮރިޑޯ ތަކުގައި ގައިދުރުކުރަން ފާހަގަތައް ލެވިފައިވާނެ ކަމަށާއި، ކްލާސްރޫމްތަކުގައި ދަރިވަރުން ތިބޭއިރު މޭޒުތަކުގެ ދެމެދުގައި ތިން ފޫޓުގެ ދުރުމިނެއް ބެހެއްޓިފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް އެޑިއުކޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

ޖުލައި 1 ވަނަ ދުވަހު ސްކޫލްތައް އަލުން ހުޅުވާލަން ނިންމާފައިވާ އިރު މާލެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތައް ހުޅުވޭނީ ގްރޭޑް 9 އަކުން މަތީގެ ދަރިވަރުންނަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 ނެތް ރަށް ރަށުގައި ގްރޭޑް 1ން ފެށިގެން މަތީގެ ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލްތައް ހުޅުވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.