ބުދަ 27 ޖެނުއަރީ 2021
9 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 13
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ޓްރަމްޕް ހައްޔަރުކުރުމަށް ވޮރެންޓު ނެރުން

އިރާނުން ޓްރަމްޕް ހައްޔަރުކުރުމަށް ވޮރެންޓެއް ނެރެ، އިންޓަރޕޯލްގެ އެހީއަށް އެދެފި

  • ރެޑް ނޯޓިސް އެއް ނެރުމަށް ވަނީ އިންޓަޕޯލްގައި އެދިފަ

ކ. މާލެ | 29 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 19:53 | 9,193

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް އަދި އިރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ - އަލްޖަޒީރާ

އިރާނުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ހައްޔަރުކުރުމަށް ވޮރެންޓެއް ނެރެ، އިންޓަރޕޯލްގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެއެވެ.

ޓްރަމްޕް ހައްޔަރުކުރުމަށް ވޮރެންޓެއް ނެރެފައިވަނީ އިރާނުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ އޯޑަރު ދެއްވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ.

ތެހްރާނުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ އަލީ އަލްގާސިމެހްރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ޓްރަމްޕްގެ މައްޗަށް މީހަކު މެރުމާއި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރާނީ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް އައުމުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ޓްރަމްޕްއާއި މި ހަމަލާ ދިނުމުގައި ފަހަތުގައި ތިބި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އިތުރު ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ރެޑް ނޯޓިސް އެއް ނެރުމަށް އިންޓަޕޯލްގައި އެދިފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އިންޓަޕޯލް އިން މި ނޯޓިސް ނެރެފާނެ ކަމާއި މެދު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ.

އިރާނުގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުން ޖާގަ ހޯއްދަވާ، އިރާނުގައި ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބާރުގަދަ އަދި އެމެރިކާ އާއި އިސްރާއީލް އިތުރުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ފާއިތުވިގެންދިޔަ ވިއްސަކަށް އަހަރު މެދުކެނޑުމެއް ނެތި އެމީހަކަށް ފާރަލަމުންދިޔަ އިރާނުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާ މޭޖަރ ޖެނެރަލް ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަ ކޮށްލާފައިވަނީ ބަޣްދާދުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުން ކާރުކޮޅެއްގައި ނިކުންނަވަނިކޮށް ދިން ހަމަލާތަކެއްގައެވެ.

ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ހުއްދަ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ދެއްވާފައިވާކަން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.