ބުރާސްފަތި 09 ޖުލައި 2020
09 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 18
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
އެމްއޭސީއެލްގެ ޚިދުމަތް

27 އޮކްޓޫބަރުގެ ނިޔަލަށް އަންނަ ފްލައިޓްތަކަށް ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ހިލޭ ލިބޭނެ: އެމްއޭސީއެލް

  • ތެޔޮ އަޅާނަމަ އާއްމު ރޭޓުން އަގު ނަގާނެ
  • 01 ސެޕްޓެމްބަރުން 27 އޮކްޓޫބަރުގެ ނިޔަލަށް އަންނަ ފްލައިޓްތަކަށް 75 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ
  • އޮކްޓޫބަރު 28 ން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗުމަހުގެ 26ގެ ނިޔަލަށް އަންނަ ފްލައިޓްތަކަށް 50 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ

ކ. މާލެ | 29 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 01:02 | 3,340

އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފަންތަކެއް ރަންވޭ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ - އެމްއޭސީއެލް

ޖުލައި 15 ގައި ބޯޑަރު ހުޅުވާލާއިރު 27 އޮކްޓޫބަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް އަންނަ ޝެޑިއުލް ފްލައިޓްތަކަށް ހުރިހާ ޚިދުމަތް ތަކެއް ހިލޭ ލިބޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

އެމްއޭސީއެލުން ބުނީ 27 އޮކްޓޫބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ހިލޭ ލިބުނު ނަމަވެސް ތެޔޮ އަޅާނަމަ އާއްމު ރޭޓުން އަގު ނަގާނެ ކަމަށެވެ.

އެއާޕޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުން ޚާއްސަ ޑިސްކައުންޓް ތަކެއް ދޭން ނިންމާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް އެމްއޭސީއެލުން ބުނީ ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ޖައްސަން ނަގާ ލޭންޑިން ފީ އަދި ނެވިގޭޝަން ފީ އަދި ޕާކިން ފީ އިން 50 އިންސައްތަ ނުވަތަ 100 އިންސައްތައާ ދެމެދުގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމްއޭސީއެލުން ބުނީ ޖުލައި 15 ން 27 އޮކްޓޫބަރުގެ ނިޔަލަށް ޝެޑިއުލް ފްލައިޓްތަކަށް ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ހިލޭ ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރުން 27 އޮކްޓޫބަރުގެ ނިޔަލަށް އަންނަ ފްލައިޓްތަކަށް 75 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭއިރު، އޮކްޓޫބަރު 28ން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ 26ގެ ނިޔަލަށް އަންނަ ފްލައިޓްތަކަށް 50 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލުން ބުނެއެވެ.

ހެޑް އޮފް މެނޭޖްމެންޓް މޫސާ ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އޭވިއޭޝަން ސިނާއަތަށް ވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރުތައް ހުއްޓި އެއަރ ޓްރާންސްޕޯޓަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މޫސާ ސޯލިހު ވިދާޅުވީ އެއަރ ޓްރާންސްޕޯޓަކީ ވީއައިއޭގެ އޮޕްރޭޝަންގެ ވިޔަފާރީގައި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ސަރވިސްއެއްކަމުން ވީހާވެސް އަވަހަށް އަލުން މިޚިދުމަތް ފެށޭނެ ގޮތަށްވުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ވީއައިއޭއިން ޚިދުމަތް ހޯދާ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިޚިދުމަތްތަކުގެ ސަބަބުން އިތުރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރލައިންތައް ވީއައިއޭގެ ޚިދުމަތް ހޯދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް އަލުން ހުޅުވާއިރު، އެއަރލައިންތަކާއި އެއަރޕޯޓުން އަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމްއޭސީއޭ) އިން ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ. އެމްއޭސީއޭ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ އުސޫލުގައި ވާގޮތުން، ފަތުރުވެރިޔާ ރާއްޖެ އައިސް ހޭދަކުރާ މުއްދަތުގައި ހުންނާނެ ތަނުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ. އަދި އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ލިބޭނެ ކަމަށާއި 24 ގަޑިއިރު ހަމަނުވާ އޮންލައިން ހެލްތް ޑިކްލެރޭޝަން ފޯމެއް ކޮންމެ ފަތުރުވެރިއަކު ވެސް ރާއްޖެ އައުމުގެ ކުރިން ފުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އުސޫލުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މޯލްޑިވިސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ނެރެފައިވާ މި އުސޫލަށް ހުރިހާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފްލައިޓްތަކުންނާއި ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރާ ޑޮމެސްޓިކް ފްލައިޓްތަކުން ވެސް އަމަލުކުރަން ޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.