ހޮނިހިރު 15 އޯގަސްޓު 2020
05 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 25
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ޑި ހެވިލެންޑުގެ 2019 އެއާލައިން ރިލައިބިލިޓީ އެވޯޑ

ޑި ހެވިލެންޑްގެ އެއަރލައިން ރިލަޔަބިލިޓީ އެވޯޑް މޯލްޑިވިއަނަށް

  • 10 ފްލައިޓަކީ ޑި ހެވިލުންޑުން ފަރުމާކޮށްފައިވާ މަތިންދާ ބޯޓުތަކެއް
  • މީގެ ކުރިންވެސް މޯލްޑިވިއަން އަށް މި އެވޯޑް ލިބުނު

ކ. މާލެ | 27 ޖޫން 2020 | ހޮނިހިރު 18:57 | 2,569

ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ މަތީންދާ ބޯޓެއް - ޓްވިޓަރ

ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު އެއަކްރާފްޓް އުފައްދާ ކުންފުނި, ޑި ހަވިލެންޑް އެއާކްރާފްޓް އޮފް ކެނެޑާ ލިމިޓެޑުންދޭ ''2019 އެއާލައިން ރިލައިބިލިޓީ އެވޯޑް'' ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަންއަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

މި އެވޯޑަކީ އެއާލައިންތައް ފުރުމަށް ދީފައިވާ ޝެޑިއުލް ގަޑިތަކާއި އެއްގޮތަށް ލަސްކަމެއްނެތި ފުރާ އެއާލައިންތަކުގެ ތެރެއިން ޑި ހެވިލެންޑުން އެއްކުރާ ޑޭޓާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެންމެ ހޮވާލެވޭ އެއާލައިނަކަށް ދެވޭ އެވޯޑެކެވެ.

މޯލްޑިވިއަންއަށް ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް މި އެވޯޑް ލިބިފައެވެ. މޯލްޑިވިއަންގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ މަތިންދާ ބޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން 10 މަތިންދާ ބޯޓަކީ ޑި ހެވިލެންޑުން ފަރުމާކޮށްފައިވާ މަތިންދާ ބޯޓުތަކެވެ.

މޯލްޑިވިއަންއަށް ރިލައިބިލިޓީ އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ ޑޭޝް-8 ގެ 100/200/300 އެއާކްރާފްޓް ކެޓަގަރީން އޯޝޭނިޔާ ސަރަހައްދުންނެވެ. އިތުރު ދެ އެއާލައިންކަށް ވެސް ވަނީ އެ އެވޯޑް ދީފައެވެ.

އެވޯޑް ދިނުމަށް އޮންލައިންކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑި ހެވިލެންޑްގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރު ޓޮޑް ޔަންގް ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑުގެ ހާލަތުގައި ޑޭޝް-8 ގެ މަތިންދާ ބޯޓުތަކުން ޒަރޫރީ ގޮތުން ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި, މެދު ކެނޑުމެއްނެތި ދަތުރުތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.