ލަންކާގައި މާސްކު އެޅުން
އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ލަންކާގައި މާސްކު ނާޅާ މީހުން ކަރަންޓީނު ކުރަނީ
 
ކޭސްތަކުގެ އަދަަދު ނިސްބަތުން ދަށް
 
ކާފިޔު ހިންގަނީ ރޭގަނޑު 11ން ފަތިހު 4ށް
 
ގައިޑްލައިންތަކަށް ހުރިހާ އެންމެން ތަބާވުމަށް ސަރުކާރުން އިލްތިމާސްކުރޭ
ކ. މާލެ |
ލަންކާގެ މަގުމަތީގައި ސިފައިން މީހަކު ފޯރިމަރަނީ
ކޮލޮމްބޯ ގެޒެޓް

އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ލަންކާގައި މާސްކު ނާޅާ އުޅޭ މީހުން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަރަންޓީނު ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އެގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ލަންކާގެ ވެސްޓަން ޕްރޮވިންސްގެ ޑެޕިއުޓީ އިންސްޕެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕޮލިސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ލަންކާގައި މީހުން ކަރަންޓީނު ކުރަމުން އަންނަނީ ސަރުކާރުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފެސިލިޓީތަކުގައެވެ.

ލަންކާއިން މިހާރު ރިޕޯޓް ކުރެވެމުންދާ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަށްވެ، މިހާރު ކާފިޔު ހިންގަނީ ރޭގަނޑު 11:00ން ފަތިހު 4:00 އަށެވެ. ފިހާރަތަކާއި، މާރުކޭޓްތައް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ޕާކްތައް ވެސް ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުވާލާފައެވެ. ނަމަވެސް އެތަންތަނުގައި އުޅޭއިރު ހެލްތް މިނިސްޓްރީން އަންގަމުންދާ އެންގުންތަކަށް ތަބާވާން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ދަނީ އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ.

ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހު ލަންކާއިން އިން ދަނި ބައިނަލްއަގްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރު، ބަންޑާރަނައިކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ބީއައިއޭ) ހުޅުވާލުމުގެ ތައްޔާރީތައްވަމުންނެވެ. އެއާޕޯޓް ހުޅުވާލާއިރު އެއާޕޯޓުގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އާބާދީގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ލަންކާގައި ރިޕޯޓް ކުރެވުނު ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް ނިސްބަތުން މަދެވެ. މިހާތަނަށް ލަންކާއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 2033 މީހުންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ބޭރުގެ ގައުމުތަކުން ލަންކާއަށް އެތެރެވި އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved