ހޮނިހިރު 15 އޯގަސްޓު 2020
05 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 25
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ރެޑްވޭސް ރޯދަ ސޭލް

ރެޑްވޭވްގެ ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

  • އިނާމްގެ ހައްޤުވެރިފަރާތަކަށް ވެގެންދިޔައީ ސޮއްފަތު

ކ. މާލެ | 24 ޖޫން 2020 | ބުދަ 20:44 | 3,108

ރެޑްވޭވްގެ ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވަނީ - ރެޑްވޭވް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސުޕަރމާރކެޓް ޗެއިން؛ "ރެޑްވޭވް" ގެ 11 ފިހާރައިގައި 30 ޖެނުއަރީ އިން ރޯދަމަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ރެޑްވޭވް ރޯދަސޭލް" ޕްރޮމޯޝަން ނިމި، ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފިއެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ހާޒިރުގައި، ނަސީބުވެރިން ހޮވާފައިވަނީ ރެޑްވޭވް މެގަމޯލް ގައި، ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

މިޕްރޮމޯޝަންގައި ކަސްޓަމަރުންކުރި 500ރ އިން މަތީގެ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ކޫޕަނެއްވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ.

އެގޮތުން އެތައްހާސް ކޫޕަންގެ ތެރެއިން ރެޑްވޭވްގެ ބްރޭންޑްތަކުން 10 އިނާމް ހައްޤުވާ 10 ފަރާތެއްވަނީ ހޮވާފައެވެ.

އަދި 75 އިންޗި ޓީވީއެއް ހައްޤުވާ 1 ފަރާތެއް، 55 އިންޗި ހައްޤުވާ 5 ފަރާތެއް އަދި 49 އިންޗި ހައްޤުވާ 10 ފަރާތެއްވަނީ ހޮވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން, 10،000ރ ހައްޤުވާ 5 ފަރާތެއްވަނީ ހޮވާފައެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ އަގުބޮޑު އިނާމް؛ 100،000ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމް ލިބޭ ނަސީބުވެރި ފަރާތްވެސް ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ހޮވާފައެވެ. އެގޮތުން މި އިނާމްގެ ހައްޤުވެރިފަރާތަކަށް ވެގެންދިޔައީ "ސޮއްފަތު" (ކޫޕަން ނަމްބަރ: 97451) އެވެ.

ރެޑްވޭވްއިން ބުނީ މިއަހަރުގެ ރެޑްވޭވް ރޯދަސޭލް ވެގެންދިޔައީ ވަރަށް ކާމިޔާބު އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ ފުރިހަމަ ތަރުޚީބު ލިބިގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަނަކަށެވެ.

ވުމާއިއެކު، ކުރިއަށްއޮތް ރެޑްވޭވްގެ ޕްރޮމޯޝަންތައް ވެގެންދާނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭނުންވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު ވަރަށް ހެޔޮ އަގުގައި ލިއްބައިދޭނެ، އަދި މިއަށްވުރެގިނަ އިނާމް ތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.