ބުދަ 08 ޖުލައި 2020
08 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލުން

އެމެރިކާއާއި ރަޝިއާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް އީޔޫގެ ގައުމުތަކަށް ދަތުރުނުކުރެވޭނެ

  • ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލުމާއި އެކު ކޮވިޑް-19ގެ ދެވަނަ ރާޅެއް އަތުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ވަނީ ހީވެފަ
  • ފަތުރުވެރިންނާމެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު ތައްޔާރުކުރީ ކްރޮއޭޝިއާއިން
  • ސައުތް އެމެރިކާގެ ގިނަ ގައުމުތަކާއި، އަފްގާނިސްތާން އަދި ސައުދީ އަރަބިއާފަދަ ގައުމުތައްވެސް ހިމެނޭ

ކ. މާލެ | 24 ޖޫން 2020 | ބުދަ 19:02 | 3,061

ޖަރުމަނު އެއަރޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެއަރލައިނެއްގެ މުވައްޒަފުން - ގޫގުލް

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލުމުގެ އުއްމީދު ކުރަމުންދާއިރު، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުގެ ހާލަތު ބަލަމުންދާނެ ކަމަށް އީޔޫގެ ޓްރެވެލިންގް ކްރައިޓީރިއާ އަކުން ބުނެފިއެވެ.

ބޯޑަރުތައް ހުޅުވަލުމަށްފަހު އެމެރިކާއާއި ރަޝިއާގެ ރައްޔިތުންނަށް އީޔޫގެ ގައުމުތަކަށް ދަތުރުނުކުރެވޭ ގޮތަށް މި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމަނާފައިވާކަމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އީޔޫގެ މިހާރު ރައީސްކަން ކުރަމުންދާ ކްރޮއޭޝިއާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ޑްރާފްޓް ރިކޮމެންޑޭޝަންގައި ވާގޮތުން އީޔޫގެ މެމްބަރު ގައުމުތައް ނޫން އެހެން ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެތެރެވެވޭނީ ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ގައުމަކުން ދަތުރުކުރާ ކަމަށް ވާނަމައެވެ. އަދި ގައުމުތަކުގެ ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ރެކޯޑްތަކަށާއި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއާއި ފަރުވާދެވޭ ގޮތަށް ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް މި ލިޔުމުގައި ވެއެވެ.

ޔޫރަޕިއަން ސެންޓަރ ފޯރ ޑިޒީސް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ކޮންޓްރޯލް (އީސީޑީސީ) އިން ވަނީ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ފަތުރުވެިރިންނަށް އީޔޫގެ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލުމަށްފަހު އެތެރެނުވޭގޮތަށް ހެދުމަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެގައުމުތަކަކީ އެމެރިކާ، މެކްސިކޯ، ސައުތު އެމެރިކާގެ ގިނަ ގައުމުތައް، ސައުތު އެފްރިކާ، ރަޝިއާ، އިރާން، ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަދި އަފްޣާނިސްތާނެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދޮރުތައް ހުޅުވާލުމަށް އީޔޫއިން މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު، ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލުމާއެކު ކޮވިޑް-19ގެ ދެވަނަ ރާޅެއް އަތުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ވަނީ ހީވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.