ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 18:01
ބިދޭސީ ވެއިޓަރުގެ ނިތްކުރިން ފަޅާލި ތަން ފަހާފައި
ބިދޭސީ ވެއިޓަރުގެ ނިތްކުރިން ފަޅާލި ތަން ފަހާފައި
ފޭސްބުކް
ބިދޭސީންނަށް ކުރާ އަނިޔާ
ބިސްގަނޑު ލިބުން ލަސްވެގެން ވެއިޓަރުގެ ނިތްކުރި ފަޅާލައިފި!
 
ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ވަނީ ފިލާފައި
 
ނިތްކުރި ފަޅާލީ ބިސްގަނޑު ލައިގެން އައި ތަށިން ޖަހައި
 
ބިސްގަނޑެއް ލަސްވުމުން ކޭޝިއަރާ ވެސް ޒުވާބުކުރި

ހުޅުލޭ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ހުންނަ ބުރުޒު ކެފޭގައި ދިވެއްސަކު އޯޑަރު ދިން ބިސްގަނޑެއް ގެނެއުން ލަސްވެގެން، ތައްޓަކުން ޖަހައި ބިދޭސީ ވެއިޓަރުގެ ނިތްކުރި ފަޅާލައިފި އެވެ.

 

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބުރުޒު ކެފޭއަށް ދިޔަ މީހަކު އޯޑަރު ދިން ބިސްގަނޑެއް ލިބުން ލަސްވުމުން ރުޅި ގަދަވެގެން ދިވެހި މީހާ ކޭޝިއަރާ ޒުވާބުކުރި ކަމަށް, މަންޒަރު ފެނުނު މީހަކު ކިޔައިދިނެވެ. 

 

އެއަށްފަހު ބިސްގަނޑު ހިފައިގެން ވެއިޓަރު ދިއުމާއެކު، ބިސްގަނޑު ލައިގެން ގެނައި ތަށިން ޖަހައި، ވެއިޓަރުގެ ވާތު ލޮލާ ދިމާލުން ނިތްކުރިން އިންޗިއެއްހާ ތަން ވަނީ ފަޅާލާފަ އެވެ.

 

ބިދޭސީ މީހާއަށް ހަމަލާދިން މީހާއާއެކު އޭނާގެ މައިންބަފައިންނާއި، އަނބިމީހާއާއި ކުޑަ ދަރިފުޅު ވެސް އެއިރު އެތަނުގައި ތިބި ކަމަށްވެ އެވެ. އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމާއެކު އޭނާ ވަނީ ފިލައިފަ އެވެ. ފުލުހުން އޭނާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް، އޭނާ ފެނުނު ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ނުލިބެ އެވެ.

 

އެކަމާ ގުޅިގެން އެންމެ ފަހުން އޭނާގެ އާއިލާއަށް ވެސް ފުރައިގެން ދެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

 

ބުރުޒު ކެފޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީއަކަށް ހަމަލާދިން އިރު، ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ހިންގި ކެފޭއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރި ބިދޭސީއަކަށް ހަމަލާދީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި މަރާލާފައިވެ އެވެ.

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 19:29
ޥ
ލަސްވެގެން،