ބުރާސްފަތި 09 ޖުލައި 2020
09 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 18
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ބޮސްޓޮން ޑައިނަމިކްސް

ބޮސްޓޮން ޑައިނަމިކްސްގެ މަޝްހޫރު ރޮބޮޓް، "ސްޕޮޓް" ބާޒާރަށް ނެރެފި

  • ރޮބޮޓް ވިއްކުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ސިނާއީ ބޭނުންތަކަށް
  • ޕްރީ އޯޑަރ ކުރެވޭނެ އަގަކީ 74،500 ޑޮލަރު
  • ކޮންސްޓްރަކްޝަން، ރިސަރޗް އަދި ރެސްކިއުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ

ކ. މާލެ | 21 ޖޫން 2020 | އާދީއްތަ 17:18 | 2,592

ބޮސްޓޮން ޑައިނަމިކްސް އިން އުފައްދާފައިވާ ސްޕޮޓް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އެމެރިކާގެ ބޮސްޓޮން ޑައިނަމިކްސް ކުންފުނިީގެ އީޖާދެއް ކަމުގައިވާ، ކުއްތާއެއްގެ ސިފައަށް ޑިޒައިން ކޮށްފައިވާ ރޮބޮޓް، "ސްޕޮޓް" ބާޒާރަށް ނެރެފިއެވެ.

މި ރޮބޮޓް ވިއްކުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ސިނާއީ ބޭނުންތަކަށެވެ. ބިން އެއްވަރު ނޫން ތަންތަނުގައި ދުވުމާއި، ސިޑިން އެރުމުގެ ގާބިލްކަމާއި، ވޯޓަރ އަދި ޑަސްޓް ޕްރޫފްކޮށް ހަދާފައިވާ ރޮބޮޓް ޕްރީ-އޯޑަރ ކުރެވެނީ 74،500 ޑޮލަރަށެވެ.

ސްޕޮޓްގެ ވަށައިގެން ކެމެރާ ހަރުކުރެވިފައިވާއިރު، ތަފާތު އެކިއެކި ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޓޫލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އަތެއް ވެސް ވަނީ ހަރުކުރެވިފައެވެ.

މީގެ ކުރިން މި ރޮބޮޓް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ، ހޮވާލެވިފައިވާ ވިޔަފާރިތަކާއި ދިރާސާކުރާ މަރުކަޒުތަކުގައި އެކަންޏެވެ. އެގޮތުން، ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތައް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށާއި، ލެބޯޓްރީ ފަދަ ތަންތަނުގައި މި ރޮބޮޓުގެ ބޭނުން ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

ބޮސްޓޮން ޑައިނަމިކްސް ކުންފުނިން ސްޕޮޓް އިޝްތިހާރުކުރަމުން ދަނީ، އިންސާނުންނަށް އުނދަގޫ ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެދޭނެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި މި ރޮބޮޓުގެ ސޮފްޓްވެއަރއާއި ހައި ޕަރފޯމަންސް މެކޭނިކަލް ފަރުމާ، މިކަމަށް ފަހިކޮށްދޭ ކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ސްޕޮޓް އުފެއްދި ބޮސްޓޮން ޑައިނަމިކްސް ކުންފުންޏަކީ، އިންޖިނިއަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގައި މަޝްހޫރު މެސެޗޫސެޓްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން 1992 ވަނަ އަހަރު އުފެދިގެން އައި ކުންފުންޏެކެވެ. ގޫގްލްއިން 2013 ވަނަ މި ކުންފުނި ގަތުމަށް ފަހު، ޖަޕާނުގެ ސޮފްޓް ބޭންކް ކުންފުންޏަށް ވިއްކާލީ 2017 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.