ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 03:10
ރެއާލް މެޑްރިޑާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ރެއާލް މެޑްރިޑާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގޫގުލް
ސްޕެނިޝް ލީގު
މެޑްރިޑް ޑާބީ މެޗަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް
ެއެތުލެޓިކޯ އޮތީ 62 ޕޮއިންޓާއެކު ލީގުގެ ތިންވަނައިގަ
ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ރެއާލް އޮތީ 72 ޕޮއިންޓާއެކު
މި މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެން

ރެއާލް މެޑްރިޑާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރި މެޑްރިޑް ޑާބީ މެޗު، ފަހު ވަގުތު އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑާއެކު 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ އެވެ.

ރެއާލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ދެޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، ލަނޑުޖަހާނެ ހުސް ފުރުސަތުތަކެއް ވެސް ވަނީ ތަނަވަސް ކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން 3 ވަނަ މިނެޓުގައި އެތުލެޓިކޯ އަށް ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމެއް ކޮކޭ ފޮނުވާލި އިރު، އެބޯޅަ ދިޔައީ ރެއާލްގެ ގޯލު ކުރިމަތިން ހުރަސްވެ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ. އޭގެ ފަހުން 15 ވަނަ މިނެޓުގައި ރޮނާލްޑޯ ވެސް ވަނީ އެތުލެޓިކޯގެ ގޯލަށް ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލާފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ފޮނުވާލި ބާރު ބޯޅަ އެތުލެޓިކޯގެ ކީޕަރު އޮބްލެކް ވަނީ ދިފާއުކޮށްފަ އެވެ.

މިހާފުގައި ލަނޑުޖަހާނެ އެންމެ ހުސް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނީ ރެއާލްގެ ބެންޒެމާ އަދި ރޮނާލްޑޯ އަށެވެ. އެގޮތުން 28 ވަނަ މިނެޓުގައި މި ދެކުޅުންތެރިން ގުޅިގެން އުފެއްދި ހަމަލާއެއް އޮބްލެކް ދިފާއުކުރި އިރު، 31 ވަނަ މިނެޓުގައި ރޮނާލްޑޯ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ އެތުލެޓިކޯގެ ޑިފެންޑަރު ސަވިޗް ވަނީ ގޯލުގެ ރޮނގު މަތިން ދިފާއުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އޭގެ އެއް މިނެޓު ފަހުން ބޭލް ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ވެސް އޮބްލެކް ވަނީ ދިފާއުކޮށްފަ އެވެ.

ލަނޑެއް ނުޖެހި ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިމުނު އިރު، ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން ރެއާލުން ދިޔައީ އިތުރަށް ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ލަނޑެއް ޖެހުމަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން 52 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމަކުން ޕެޕޭ ވަނީ ގޯލެއް ޖަހައި ރެއާލަށް ލީޑު ނަގައިދީފަ އެވެ.

މި ލަނޑާއެކު ރެއާލުން ފަހަތަށް ޖެހި ކުޅެމުންދިޔައިރު އެތުލެޓިކޯ އިން ވަނީ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ރެއާލްގެ ހާފަށް ބާރު ބޮޑުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން މިވަގުތު ކޮޅުގެ ތެރޭގައި ފްރާންސް ފޯވަޑް އެންޓޮއިން ގްރިޒްމަން ވަނީ ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ރެއާލްގެ ގޯލާ އަމާޒުކޮށް ފޮނުވާލާފަ އެވެ.

މެޗުގައި އެތުލެޓިކޯ އިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރި ލަނޑު 85 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ގްރީޒްމަން އެވެ.

މި ލަނޑު އޭނާ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮރިއާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ރެއާލްގެ ދެ ޑިފެންޑަރުން ކައިރިން ދެމިގަތުމަށްފަހު އެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ރެއާލް އޮތީ ކުޅުނު 30 މެޗުން ލިބުނު 72 ޕޮއިންޓާއެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގަ އެވެ. އަދި އެތުލެޓިކޯ އޮތީ ކުޅުނު 31 މެޗުން ލިބުނު 62 ޕޮއިންޓާއެކު ލީގުގެ ތިންވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް