ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 02:23
ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ އެކަޑަމީ ފެށުމުގެ ޙަފްލާގެ ތެރެއިން
ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ އެކަޑަމީ ފެށުމުގެ ޙަފްލާގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެ އެމްވީ
ނިއުރޭޑިއަންޓް
ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީ ލޯންޗްކޮށްފި
ވިލިނގިލީގައި އަމިއްލަ ދަނޑުތަކެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން
މިއަހަރު އަތޮޅު ތެރޭގެ ހަތަރު ރަށެއްގައި އެކަޑަމީ ފެށޭނެ
އަމާޒަކީ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފެއްދުން

ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ގަދަ ބާރެއް ކަމުގައިވާ ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އެ ކްލަބުގެ ޔޫތު ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ވައިޑީޕީ) ލޯންޗް ކޮށްފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގެ އެއް ނަމްބަރު ޓަރފް ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހާއްސަ އިވެންޓެއްގައި ނިއުގެ ވައިޑީޕީ ލޯންޗު ކޮށްދެއްވީ އެޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗު ބެނާޑޯ ޓަވަރޭޒެވެ.

ނިއުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަހުމަދު ނިޔާޒް މޫސާ (ޓެޑް) ވިދާޅުވީ، އެޓީމުގެ އަމާޒަކީ ގިނަ ކުދިންތަކެއް ގޮވައިގެން ޓީމަށް ލާރި ހޯދުން ނޫން ކަމަށާއި ބޭނުން ވަނީ މަދު ކުދިން ކޮޅަކާއެކު ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފެއްދުން ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ ކްލަބެއްގައި ވެސް އެކަޑަމީއެއް އޮތުމަކީ އެފްއޭއެމުން އަލަށް އެކުލަވައިލި ޤަވާއިދުގައިވާ ކަމެކެވެ. އެހެން ކަމުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރާ ބައެއް ކްލަބުތަކުން މިހާރުވެސް ދަނީ އެކަޑަމީ ހިންގަމުންނެވެ.

އެކަޑަމީއެއް އޮތުމުގެ މުހިންމުކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ކުރިމަގު ބައްޓަން ކުރުމަށް ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފެއްދުމަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިކަން ކުރުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަން ނިޔާޒް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ، ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ކްލަބުތައް ފަރިތަކުރުމަށް ވެސް ލިބެނީ ދަނޑުގެ ދެބައިކޮށްފައި އެއްބައި ކަމަށާއި، އެގޮތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިންތަކަކާއެކު ކުޑަ ތަންކޮޅެއްގައި ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި ވެސް ނިއުގެ އަމިއްލަ ދަނޑެއްގައި ފުޓްސަލް އަދި ފުޓުބޯޅައަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ވަރަށް އަވަހަށް އެކަޑަމީއެއް ހުޅިވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅު ތެރޭގެ ހަތަރު ރަށެއްގައި ވެސް އެކްލަބުގެ އެކަޑަމީތައް ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިއުއިން މިއަދު އެކަޑަމީ ފަށާފައި ވަނީ ނުވަ އަހަރާއި ސާދަ އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުދިންނަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެޓީމުން އަންނަނީ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށްފަހު 16 އަހަރާއި 19 އަހަރުންދަށުގެ ޓީމެއް އުފެއްދުމަށް ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ނިއުގެ ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީ ކުރިއަށްދަނީ އެކުލަބުގެ ސީނިއާ ޓީމުގެ ފިޓްނަސް ކޯޗު އަދި ޔުއެފާ ބީ ލައިސަންސް ފުޓްބޯޅަ ކޯޗު ޕޯޗުގަލްގެ ޔަކީމް ވެލިންހޯގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް