ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
ބްރެއިން ސަރޖަރީ

ދެ ގަޑިއިރުގެ ބްރެއިން ސަރޖަރީއެއްގައި މީހަކު 90 'ސްޓަފްޑް އޮލިވްސް' ހަދައިފި

  • އޭނާ "ސްޓަފްޑް އޮލިވިސް" ތައްޔާރުކުރީ ސާރޖަރީ ކުރަމުން ދިޔައިރު
  • އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފައިވަނީ އިޓަލީގެ ކެޕިޓަލް ރީޖަންގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ އަންކޮނާގެ ރިޔުނިޓި ހޮސްޕިޓަލްގަ
  • އޮޕަރޭޝަނަކީ، ސިކުނޑީގެ ވާއަތް ފަރާތު ޓެމްޕޯރަލް ލޮބްސްގައި އުފެދިފައިވާ ޓިއުމަރެއް ނެގުމަށް ކުރި އޮޕަރޭޝަނެއް

ކ. މާލެ | 12 ޖޫން 2020 | ހުކުރު 15:35 | 12,849

އަންކޮނާގެ ރިޔުނިޓި ހޮސްޕިޓަލްގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ސާރޖަރީ - ސީބީއެސަް

އިޓަލީގެ އަންހެނެއްގެ ދެ ގަޑިއިރުގެ ބްރެއިން ސަރޖަރީއެއް ކުރަމުންދިޔައިރު، 90 'ސްޓަފްޑް އޮލިވްސް' ތައްޔާރުކޮށްފިއެވެ.

ބޭރުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އިޓަލީގެ 60 އަހަރުގެ މީހާ ވަނީ އޭނާގެ ބްރެއިން ސަރޖަރީ ކުރަމުންދިޔައިރު، އިޓަލީގެ މާރޗެ ސަރަހައްދަށް ހާއްސަ ކެއުމެއް ކަމުގައިވާ "އެސްކޯލި-ސްޓައިލް" އޮލިވްސް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. އޭނާ އެ ކެއުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވަނީ، އެއްގަމު މަހާއި ޗީޒް ބޭނުންކޮށްގެން ގާތްގަނޑަކަށް ގަޑިއެއްހާއިރުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ވެއެވެ.

އެ އަންހެން މީހާގެ އަތުން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައިރު، ނިއުރޯސަރޖަރީ އޮޕަރޭޝަނުގައި އޭނާގެ ސިކުނޑީގައި އުފެދިފައިވާ ޓިއުމަރ ވަނީ ނަގާފައެވެ. މި އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފައިވަނީ އިޓަލީގެ ކެޕިޓަލް ރީޖަންގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ އަންކޮނާގެ ރިޔުނިޓި ހޮސްޕިޓަލްގައެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ނިއުރޯސަރޖަރީ ޑިޕާޓްމަންޓްގައި ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އަދި މި އޮޕަރޭޝަންގައި ވެސް އިސްކޮށް އުޅުއްވި، ސަރޖަން، ރޮބާޓޯ ޓްރިގްނަނި ވިދާޅުވީ، ވޭތުވެދިޔަ 5 އަަހަރުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ 60 އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ބްރެއިން ސަރޖަރީ ކުރަމުންދާއިރު، ބަލި މީހާ މޮނީޓަރ ކުރުމަށާއި ބްރެއިން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް މޮނީޓަރ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ބަލި މީހާ ލައްވައި މިފަދަ ބައެއްކަންކަން ކުރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ބަލި މީހާ ލައްވާ މިފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުން ގެންދަނީ، ކުރަމުންދާ އޮޕަރޭޝަންތަކާ ގުޅޭގޮތަށް ބަލާފައި ކަމަށް ވެސް ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ސިކުނޑީގެ އެކިބައިތަކުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރާއިރު، އެ އޮޕަރޭޝަނަކާ ގުޅޭގޮތަށް، އެކި ހަަރަކާތްތައް ބަލި މީހާ ލައްވާ ކުރުވަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ސަރޖަން، ރޮބާޓޯ ޓްރިގްނަނި ވިދާޅުވީ، އިޓަލީގެ 60 އަހަރުގެ އެ އަންހެން މީހާގެ މިއޮޕަރޭޝަނަކީ، ސިކުނޑީގެ ވާއަތް ފަރާތު ޓެމްޕޯރަލް ލޯބްސްގައި އުފެދިފައިވާ ޓިއުމަރެއް ނެގުމަށް ކުރި އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.