ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 05:06
އދ. ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ: ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ މެދު ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި
އދ. ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ: ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ މެދު ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި
ގޫގުލް
އދ. ގެ ކަންބޮޑުވުން
ޑިމޮކްރަސީ، އިންސާނީ ހައްގުތައް ނެގެހެއްޓުމަށް އދ އިން ގޮވާލައިފި
 
އދ. ގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަގުވާމީ އެހެން ފަރާތްތަކުން ވެސް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި
 
މަޝްވަރާތަކަށް ވެސް ގޮވާލި
 
ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ދެމެހެއްޓުމަށާއި އިންސާނީ ހައްގުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް އދ އިން ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލި

ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ކައިރިން ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ދެމެހެއްޓުމަށާއި އިންސާނީ ހައްގުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް އދ. އިން ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

އދ. އިން މިހެން ގޮވާލީ މިއަދު ބޭއްވި ބްރީފިންގަ އެވެ.

އދ. ގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓެރެޒްގެ ތަރުޖަމާނު ސްޓެފާން ދުޔާރިކް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ވަރަށް ކައިރިން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ދެމެހެއްޓުމަށާއި ގާނޫނީ ހަމަތަކާއި އިންސާނީ ހައްގުތައް, ގައުމުގެ ގާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދެެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުރިއެކޭ އެއްފަދައިން ގައުމުގެ ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުރިހާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އދ. އިން ވަނީ ގޮވާލާފަ އެވެ.

އދ. ގެ އިތުރުން، ކެނެޑާ، އެމެރިކާ، އިގިރޭސިވިލާތް، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އަދި ޖަރުމަނީ އިން ވެސް ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން ޖަރުމަނާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުން ވެސް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 16:42
ހ މ ޒ
ޔޫރަޕްގެ އިއްތިހާދުން އެހެން ގައުމުތަކަށް ބަރޯސާވުން ހުއްޓާލާ އަމިއްޔަ އަށް ދެފައި މައްޗަށް ތެދުވަން ވެއްޖެ!!!!؟؟؟؟