އަންގާރަ 20 އޮކްޓޯބަރ 2020
03 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 03
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ދިރިއުޅެމުން އައި އެޕާޓްމެންޓް ހަލާކުވުން

ބަލިން ރަނގަޅުވެގެން އައިރު، ދިރިއުޅޭތަން ''ހަރާބުވެފައި''

  • މިހާރު ދިރިއުޅެނީ ދުވަހު ކުއްޔަށް ދޭ ކޮޓަރިއެއްގައި
  • ގޭގެ ވެރިފަރާތުން އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ވަކި މިންވަރެއް ވެސް ދީފައިނުވޭ
  • އާންމުންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ

ކ. މާލެ | 10 ޖޫން 2020 | ބުދަ 18:43 | 34,962

އެޕާޓްމެންޓްގައި ހިފާ ގެންގުޅޭ ހުރިހާ ސާމާނެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވަނީ ހަލާކުވެފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް-19އަށް މުޅި އާއިލާ ޕޮޒިޓިވްވެ، ރަނގަޅުވެގެން އައިއިރު މުޅި ދިރިއުޅުން ވަނީ އެފުށްމިފުށަށް ޖެހިފައެވެ. ތިން ހަފްތާ ވަންދެން ކަރަންޓީންގައި ބަޔަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށްފަހު ގެއަށްއިރު ދިރިއުޅެމުން ދިޔަތަން އޮތީ ނޫޅެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައެވެ.

އުމުރުން 43 އަހަރުގެ އާދަމް އަބްދުﷲ އަކީ ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއެއްގެ އިތުރުން އިތުރަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި އަމިއްލައަށް މަސައްކަތް ވެސް ކުރާ މީހެކެވެ. ނަމަވެސް ދިރިއުޅުމުން އައިތަން ހަލާކުވެގެން ދިއުމާއެކު އަދި މިހާރު ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވަނީ އިތުރު ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައެވެ. މިހާލަތުގައި އޭނާއަށް ބައެއްގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން މިވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ.

ބަލިން ރަނގަޅުވެ އެއާއިލާ ދިރިއުޅެމުން އައި މާފަންނު ހަވާއީގެ ގްރައުންޑް ފްލޯއަށް ވަނީ ފެން އެޅި ބޮޑެތި ގެއްލުތަކެއް ލިބިފައެވެ. ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނާއި، ގޭތެރޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ސޯފާ މޭޒު ފަދަ އެއްޗެހިތައް ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ. އަދި އަލަމާރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރިހާ އަންނައުނުތައް ހަލާކުވެފައިވާކަން އާދަމް ފާހަގަކުރިއެވެ.

އޮފީހަށް ދާން ބޭނުންވާ ހެދުންތައް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފަ. އެހެން ބުނަންޏާ ގޭގައި ނެތް ސަލާމަތުން ހުރި އެކައްޗެއް ވެސް. ހާލަތުގެ ގޮތުން އެއެޕާޓްމެންޓްގައި ދިރިއުޅުން ވެސް ރައްކާތެރިއެއް ނޫން. ފުރަތަމަ ގެއަށް އައިރު ކަރަންޓު ވެސް ނެތް.

~ އާދަމް އަބްދުﷲ

ގްރައުންޑް ފްލޯއަށް ފެން އެޅުނު ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން އާދަމް ބުނީ ސީލިންގް ފަޅާގެން ގޮސް ގްރައުންޑް ފްލޯއަށް ފެން އެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަގެ ސަބަބުން ފާރުތައް ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މިހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމަށް ގޭގެ ވެރިފަރާތުގައި އެދުނު ނަމަވެސް އިންކާރު ކުރި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަދި ޖެންޑާރ މިނިސްޓްރީ، ރެޑްކްރެސެންޓް އަދި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ވެސް އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބޭކަން އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ.

ޖެންޑާރ މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއީ އާ ކޭސްއެއް ކަމަށް. ކުރިން މިކަހަލަ ކޭސް އެއް ފެންމަތިވެފައި ނުވާތީ އެހީ ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސްޕަވައިޒަރުން މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް. އަދިވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބޭ. އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުވެވޭނީ ވެސް އަތުގަ ފައިސާ ހުރެ ތަނެއް ލިބުނީމަތާ.

~ އާދަމް އަބްދުﷲ

އިތުރު ގޮތެއް ނެތުމުން އާދަމް އާއި އަންހެނުން އަދި އޭނާގެ ދިރިފުޅު މިހާރު ދިރިއުޅެމުން ދަނީ 500 ރުފިޔާއަށް ދުވަހު ކުއްޔަށް ދޭ ކޮޓަރިއެއްގައެވެ. 15،000 ރުފިޔާ ކުލީ ގޮތުގައި ދައްކަމުން ދިޔަ އެޕާޓްމެންޓް ހަލާކުވެގެން ދިއުމާ ގުޅިގެން މިއަދު އެއާއިލާއަށް ވަނީ ބޮޑު ނިކަމެތި ކަމެއް ލިބިފައެވެ.

''އެތަން ރަނގަޅު ކުރަންޏާ ސީލިންގް ތަޅާލައިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމަ އެތާގަ ދިރިއުޅެވޭކަށް ނެތް. މިހާރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެތައް މުދަލެއް މިހަލާކުވެގެން ދިޔައީ. ގާތްގަނޑަކަށް އެންމެ ކުޑަ އަގުގައި ކިޔާ ނަމަވެސް 50،000 ރުފިޔާ އެއީ."

ތިން ހަފްތާއަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު އެބޭދޫ ވިލޭޖުގައި ކަރަންޓީންގައި ތިބުމަށްފަހު، އާދަމްއާ އޭނާގެ އާއިލާ ބަލިން ރަނގަޅުވެ އައީ އާއުންމީދަކާއެކު ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްށެވެ. ނަމަވެސް ހާލަތުގެ ގޮތުން މިއަދު އެއާއިލާ ވަނީ އެހެން ފަރާތްތަކުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެފައެވެ. އާދަމް އެދެނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވީ އެންމެ އަވަހަށް މިދަތި އުދަނގޫ ވަގުތު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.