ބުރާސްފަތި 09 ޖުލައި 2020
09 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 18
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ބޮލީވުޑް

ސައިފާއި ކަރީނާ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރު ބަލަން ދިއުމުން ގިނަބަޔަކު ފާޑު ކިޔައިފި

  • ފުލުހަކުވެސް ވަނީ ތުއްތު ކުދިން ބޭރަށް ނުނެރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައި

ކ. މާލެ | 8 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 12:16 | 1,238

ސައިފް އަލީ ޚާން އާއި ކަރީނާ ކަޕޫރު އަދި ތައިމޫރު އަލީ ޚާން - ޕިންކު ވިލާ

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމީ ތަރި ސައިފް އަލީ ޚާނާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ބަޠަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރު، ދަރިފުޅު ތައިމޫރު އަލީ ޚާން ގޮވައިގެން އިރު އޮއްސޭ މަންޒަރު ބަލަން ދިއުމުން ގިނަ ބަޔަކު ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ ފުރަބަންދު ކުރި ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީފުރަބަންދަށް ލުއިތަކެއް ދީފައެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑް-19 ނުފެތުރޭ ހިސާބުތަކުގައި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުތުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދިނުމާއި ގުޅިގެން ބައެއް ހިސާބުތަކުގެ މީހުން ވަނީ މަގުތަކަށް ނުކުންނަން ފަށާފަ އެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި މުމްބާއީގެ ބެންޑްރާ ގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ސައިފްގެ އާއިލާ ހިމެނެއެވެ. އެ ސައިފާއި، އޭނާގެ އަންހެނުން ވަނީ މެރިންޑްރައިވަށް އިރު އޮއްސޭ މަންޒަރު ބަލަން މީގެ އެއްދުވަސް ކުރިން ގޮސްފަ އެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޮއިން ސައިފާއި، ކަރީނާ މާސްކް އަޅައިގެން ތިއްބަ އެވެ. އަދި ސައިފްގެ ކޮޑުގައި ތައިމޫރު އިށީންދެގެން އިން މަންޒަރުވެސް ފެނެއެވެ. ސައިފްގެ އާއިލާ ސާފު ވައިގެ އަރާމު ހޯދަން ތިއްބާ ފުލުހަކު ވަނީ ތުއްތު ކުދިން ބޭރަށް ނެރުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށް ބުނެ ފައެވެ.

ފުރަބަންދުގައި ތުއްތު ކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބޭރަށް ނެރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް ތައިމޫރު ބޭރަށް ނެރުމުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ތުއްތު ކުއްޖަކު މާސްކް ނާޅާ ބޭރަށް ނެރެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ ފާޑު ކިޔާފަ އެވެ.

އަދި މިއީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ އަމަލެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ސިފަކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.