ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 21:28
ތޮއްޔިބު ޝަހީމް
ތޮއްޔިބު ޝަހީމް
ޓްވިޓަރ
ތޮއްޔިބުގެ ބަންދު
ތޮއްޔިބުގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި
 
ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ތޮއްޔިބު ދެކޭ

އެޗްވަންއެންވަން ވައިރަސްއާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށް ބުނެ މާޗް މަހުގެ 16 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހައްޔަަރުކުރި ސޯޝަލް މީޑީއާ އެކްޓިވިސްޓް ތޮއްޔިބް ޝަހީމްގެ ބަންދަށް އިތުރު 10 ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުރުދުވަހު ޖަހައިފިއެވެ.

ތޮއްޔިބުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު މިކުރީ 15 ދުވަހުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު މިއަދަށް ހަމަވުމުންނެވެ. 

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ތޮއްޔިބްގެ ގާނޫނީ ވަކީލް މަހުފޫޒް ސައީދު ވިދާޅުވީ ތޮއްޔިބްގެ މައްޗަށްކޮށްފައިވާ ތުހުމަތަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެޗްވަންއެންވަންއާ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ވާހަކަތައް ދައްކައި، ފަތުރަމުންދާކަމުގެ ތުހުމަތެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ތޮއްޔިބްގެ މައްޗަށް އެ ތުހުމަތު ފުލުހުން ކުރި ނަމަވެސް އެޗްވަންއެންވަންއާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިއްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ތޮއްޔިބް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއް ނުވަތަ ސޯޝަން މީޑިއާގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކައެއް ފުލުހުންނަށް ދެއްކިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ހިއްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުމަށް ތައްޔިބް ދައްކާފައިވާ އެހެނިހެން ވާހަކަތަކަކީ ކޮބައިކަން ވެސް ފުލުހުންނަށް ބުނެެދެވިފައި ނުވާ ކަމަށް މަހުފޫޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތޮއްޔިބު ބަންދު ކުރި ފަހުން ވެސް ތޮއްޔިބުގެ ނަމުގައި ހިންގާ ޓްވީޓާ އެކައުންޓް ބަރާބަރަށް މަސައްކަތް ކުރާކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ.

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް