އިންޑިއާގެ މަސައްކަތްތެރިން
މަސައްކަތްތެރިންނަށް ސޯނޫ ސޫދު އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ފްލައިޓެއް ޗާޓަރު ކޮށްފި
 
އުއްތަރަކާންދުގައި ތިބި 173 މަސައްކަތްތެރިން އާއިލާތަކުގެ ގާތަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
ކ. މާލެ |
ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ ސޯނޫ ސޫދު: މިފަދަ ޕްލައިޓްތަކެއް ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ސޯނޫ ވަނީ ބުނެފަ

އިންޑިއާގެ އުއްތަރުޚާންދުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެހެރާދުންގެ މަސައްކަތްތެރިން, އެމީހުންގެ ސިޓީއަށް ގެންދިއުމަށް ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ ސޯނޫ ސޫދު ގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ފްލައިޓެއް ޗާޓަރު ކޮށްފި އެވެ.

އުއްތަރުޚާންދުގައި ތިބި 173 މަސައްކަތްތެރިން އެމީހުންގެ އާއިލާތަކުގެ ގާތަށް، ސިޓީއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބަޖެޓް އެއަރލައިން, އެއަރ އޭޝިއާ އިންޑިއާގެ ފްލައިޓެއްގަ އެވެ.

އެއަރބަސް A320 ގެ ފްލައިޓް މުމްބާއީގެ ޗަތުރަޕަތީ ޝިވާޖީ މަހާރާޖް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން އިން ފުރީ ހުކުރު ދުވަހުގެ 1:57 ގައެވެ. އެއަރ އޭޝިއާ އިންޑިއާގެ ތަރުޖަމާނު ބުނެފައިވަނީ މިފްލައިޓް ދެހެރާދުންގެ ޖޯލީ ގްރޭންޓް އެއަރޕޯޓުގައި ޖެއްސީ ހުކުރު ދުވަހުގެ 4:41 ގައި ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ސޯނޫ ބުނެފައި ވަނީ މި ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގިނަ މީހުންނަކީ މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި ދަތުރުކުރުމުގެ އެއްވެސް ތަޖުރިބާ ކޮށްފައިނުވާ މީހުން ކަމަށެވެ. އާއިލާ އާއި ރަހުމަތްތެރިންގެ ގާތަށް ދިއުމަށް މިފުރުސަތު ލިބުމުން އެމީހުންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަ ހިނިތުންވުން ފެނުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއްގެ ގޮތުގައި ސޯނޫ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރު ޕްލައިޓްތަކެއް ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި ތާވަލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ސޯނޫ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސޯނޫ ވަނީ މިދިޔަ ހަފުތާގައިވެސް ކެރަލާގއި ތިބި 167 ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން އެމީހުންގެ ރަށް ކަމަށްވާ އޯދިޝާ ސްޓޭޓަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އޭނާގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ޚާއްސަ ޕްލައިޓެއް ޗާޓަރު ކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved