ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ބިދޭސީން ފުރުވާލުން

ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 200 މީހަކު އަނބުރާ ގައުމަށް

  • އެމީހުން ފުރުވާލާފައިވަނީ މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއްގައި
  • ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފައި
  • ބަންގްލަދޭޝްގެ 1000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި

ކ. މާލެ | 5 ޖޫން 2020 | ހުކުރު 19:40 | 3,677

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންތަކެއް ފުރަންވެގެން ގޮސް އެއާޕޯޓުގައި - އިމިގްރޭޝަން

ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ދިރިއުޅެމުންދާ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުން ފޮނުވުލުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އިތުުރު 200 މީހަކު ފުރުވާލައިފި އެވެ.

މި މީހުން ފުރުވާލާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއްގައި އެވެ. ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެންނެވެ.

ބަންގްލަދޭޝް މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނީ، ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަންގްލަދޭޝްގެ އާބާދީގެ ތެރޭގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވާ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ވަނީ ގިނަވެފައި އެވެ. ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބައެއް ބިދޭސީން ވަނީ ސަރުކާރުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފެސިލިޓީސްތަކަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ބަންގްލަދޭޝްގެ 1000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި އެވެ. ބިދޭސީން ގަވާއިދާ އިމުގެ ތެރެއަށް ވެއްދުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ދަނީ މަސައްކަތްތަކެއްވެސް ކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވުމުން އެކަންތައްވަނީ މަޑު ޖައްސާލާފަ އެވެ.

ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައިވާ އަދަތުތަކަށް ބަލާކަމުގައިވަނީނަމަ، ކޮވިޑުގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ފެށި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 2000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ގައުމަށް ދަތުރުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.