ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 16:10
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު
އަޒުމޫން އަހުމަދު
އަބުރު ފަންޑު
ރާއްޖެޓީވީގެ ފަންޑަށް ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ ދޭން މެމްބަރު ނިޒާރު ނިންމަވައިފި
 
މިމައްސަލަ ބެލީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން
 
ރާއްޖެޓީވީ ވަނީ ކުރިން ކޮށްފައިވާ ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާކޮށްފައި
 
ރާއްޖެޓީވީން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ގައުމީ ޖިހާދެއް

 ފުލުފުލުގައި ރާއްޖެޓީވީ ޖޫރިމަނާކުރަމުންދާތީ މުސާރައިން ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

 

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަބުރާ ބެހުނު ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރި ކަމަށް ބުނެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ބެލި މައްސަލައެއްގައި އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ރާއްޖެޓީވީ ޖޫރިމަނާކުރުމާ ގުޅިގެން ނިޒާރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ އަބުރު ފަންޑަށް ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ ދޭން ނިންމީ އޭނާގެ މުސާރައިން ކަމަށާއި ރާއްޖެޓީވީން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ގައުމީ ޖިހާދެއް ކަމަށެވެ.

 

 

 

 

ނިޒާރު ކުރައްވާފައިވާ އިތުރު ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރުން ކިހިލި ޖަހާލައިގެން ޕީޕީއެމްއަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރުން އުޅޭ ކަމަށާއި މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމުން ރައްޔިތުން އެކަމާއި ސުވާލުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު 26 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ހަރުގެ ޖަލްސާގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ އަބުރު ގެއްލޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު އަމިއްލައަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް، އަމިއްލައަށް ބަލައި ނިންމުމަށްފަހު އެވެ.

 

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އިން ރާއްޖެޓީވީ ޖޫރިމަނާކުރިއިރު، މީގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ ވެސް ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް