ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
ރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުތައް

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންގެ އަދަދު ހާހަކަށް ވުރެ މައްޗަށް!

  • މިހާތަނަށް 1,829 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވޭ
  • 54.84% އަކީ ބަންގްލަދޭޝް މީހުން

ކ. މާލެ | 2 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 08:10 | 7,881

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން - އިމިގްރޭޝަން

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންގެ އަދަދު ހާހަކަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޑޭޝްބޯޑުން ދައްކާގޮތުގައި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންގެ އަދަދު ވަނީ 1003ށް އަރާފައެވެ. ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 1,829 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، މީގެތެރެއިން 54.84% އަކީ ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އައިއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު މާލެ ޞަރަޙައްދުގައި ތޮއްޖެހިގެން ބިދޭސީން ދިރިއުޅެމުންދާ ތަންތަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ. އެފަދަ ތަންތަން މޮނިޓަރ ކުރަމުން އަންނައިރު، އެތަންތަނުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

590 ދިވެހިން ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު މިއީ ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ 32.26% މީހުންނެވެ.

އިންޑިއާގެ 186 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު ނޭޕާލްގެ 23 ރައްޔިތަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ. ސްރީލަންކާގެ 9 ރައްޔިތެއް ޕޮޒިޓިވެފައިވާއިރު ޕާކިސްތާނުގެ 3 ރައްޔިތަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.