އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ޑރ ޕޮޒިޓިވްވީ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ

ޑރ. މޫސާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ނުވޭ، ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ނުފަތުރާ: މަބްރޫކް

  • ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ތެދު ނޫން މައުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް ޑރ. މޫސަ ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
  • އެއްވެސް އިރެއްގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނަގާފައިނުވޭ: ޑރ. މޫސަ

ކ. މާލެ | 2 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 01:14 | 6,623

ކޮވިޑް ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑރ. މޫސާ ހުސައިން؛ އޭނާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ވާހަކަ ވަނީ ދޮގުކުރައްވާފައި - ރައީސް އޮފީސް

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާދޭ ޓީމުގައި އިސްކޮށް ޙަ ރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޕުލްމޮނަލަޖިސްޓް ޑރ. މޫސާ ހުސައިން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ގޮވާލައިފި އެވެ.

މަބްރޫކް މިހެން ވިދާޅުވީ ޑރ. މޫސަ ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފެތުރެމުންދާ ޚަބަރުތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ޕޯސްޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ ޑރ. މޫސައަށް ކޮވިޑް ޖެހުނުކަން އެނގުނީ އެ ބަލި ޖެހިފައި ރަނގަޅުވި ފަހުން، ހެދި އެންޓި ބޮޑީސް ޓެސްޓަކުން ކަމަށެވެ.

މި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ޑރ. މޫސާ ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ޑރ. މޫސަގެ ޢާއިލާއާއި ގާތް ރަހުމަތްތެރިންނާއި ޑރ. މޫސައަށް ދެއްކި ބަލީ މީހުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދިފައިވާތީ އެކަމުގެ ކަނބޮޑުވުން ޑރ މޫސަ ފާޅުކުރެއްވިކަމަށް ވެސް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ޕޯސްޓާއި ގުޅިގެން ޑރ. މޫސަ އެފްބީގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ޙާލު ރަނގަޅުކަމަށާއި، ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް އެއްވެސް ސާމްޕަލެއް ނަގާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ވާހަކަތަކެއް ފަތުރަމުންދާ މީހަކު އެ ޕޯސްޓްތައް ވަގުތުން ނެގުމަށާއި، މިފަދަ ދޮގު މަޢުލޫމާތުތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ނުފެތުރުމަށް ޑރ. މޫސަ ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.