އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން

ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ޕްރޮގުރާމެއް

  • ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޓެލެފޯން، އީމެއިލް އަދި އެނޫންވެސް އޮންލައިން ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް
  • 5 މިލިއަން ރުފިޔާއާ 10 މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ފަރާތްތަކުން، މީރާގެ ނަންބަރ އަށް މެސެޖު ކުރުމަށް

ކ. މާލެ | 31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 12:45 | 3,847

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރިވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާނާއި މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް، ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަ ޕްރޮގުރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރިވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)އިން ނިންމައިފި އެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު މީރާއިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޓެލެފޯން، އީމެއިލް އަދި އެނޫންވެސް އޮންލައިން ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ.

މިރާއިން ވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާނާއި މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އަހަރަކު 5 މިލިއަން ރުފިޔާއާ 10 މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ފަރާތްތަކުން، މީރާގެ ނަންބަރ އަށް މެސެޖު ކުރުމަށް އެދިފަ އެވެ.

އެގޮތުން، މީރާގެ ނަންބަރު 9821415 ވައިބަރ އިން މެސެޖު މެދުވެރިކޮށް، ނުވަތަ މީރާގެ އީމެއިލް [email protected] އަށް އީމެއިލްކޮށް، ވިހާވެސް އަވަހަކަށް ނަން ނޯޓުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.