އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ސްޕޭސް އެކްސްއިން އުފެއްދި ރޮކެޓް

ތާރީހީ ދުވަހެއް: އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ޖައްވަށް އިންސާނުން ފޮނުވައިފި

  • ހަތަރު މަސް ދުވަސް ޖައްވުގައި ހޭދަކުރާނެ
  • މިއީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ޖައްވަށް އުޅަދެއް ފޮނުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު
  • ނާސާގެ ދެ އެސްޓްރޮނޮޓުން ބައިވެރިވި

ކ. މާލެ | 31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 03:50 | 9,146

މަސްކުގެ ސްޕޭސް އެކްސް އިން ތައްޔާރުކުރި ރޮކެޓް ޖައްވަށް ނައްޓާލާ މަންޒަރު - ރޮއިޓަރސް

ޖައްވަށް އިންސާނުން ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ފޮނުވި ފުރަތަމަ އަމިއްލަ ކުުންފުންޏަކަށް އީލޮން މަސްކް ގެ ސްޕޭސް އެކްސް ވެއްޖެ އެވެ.

މިއީ ދުނިޔޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް، އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ އުޅަނދުގައި ޖައްވަށް އިންސާނުން ފޮނުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކަށް ވެސް މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިނުވާ ކަމެއް ކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ސްޕޭސް އެކްސް ގެ "ޑްރެގަން" ޖައްވީ އުޅަނދު ފޮނުވާލާފައިވަނީ ''ފެލްކަން 9 ރޮކެޓް' 'ގެ އެހީގައި އެވެ. ފްލޮރިޑާގެ ކެނެޑީ ސްޕޭސް ސެންޓަރުން ނައްޓާލި އުޅަނދުގައި ދަތުރުކުރީ ނާސާގެ ދެއެސްޓްރޮނޯޓުން ކަމަށްވާ ބޮބް ބެންކަން އާއި ޑޯ ހާލޭ އެވެ.

މި ދަތުރުވެގެން ދާނީ ސްޕޭސް ނާސާއިން މީގެ އެތައް އަހަރު ކުރިން ހުއްޓާލީ ސްޕޭސް ޝަޓުލް ޕްރޮގްރާމް އަށް ފަހު އެ އިދާރާގެ އެސްޓްރޮނޯޓުން ތަކެއް ޖައްވަށް ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ. އަދި މި ދަތުރު ވެގެންދާނީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން އުފެއްދި އުޅަނދެެއްގައި އެސްޓްރޮނޯޓުން ދަތުރުކުރި ފުރަތަަމަ ފަހަރަށެވެ.

ސްޕޭސް އެކްސްގެ ޖައްވީ އުޅަނދު ވަނީ ސަލާމަތާއި އެކު އޯބިޓަށް ވަދެފައި އެވެ. އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) ގައި މި މީހުން ހަތަރު މަސް ދުވަސް ހޭދަކުރާނެ އެވެ.

ސްޕޭސް އެކްސް ގެ އުޅަނދު އުދުއްސާލި މަންޒަރު ބަލަން ބިލިއަނަރު އީލޮން މަސްކް ހުރީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ އެކުގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.