ބިލިއަނަރުންގެ ލިސްޓުން ކައިލީގެ ނަން އުނިކުރުން
ފޯބްސްގެ ބިލިއަނަރުންގެ ލިސްޓުން ކައިލީގެ ނަން އުނިކޮށްފި
 
އެންމެ ޒުވާން މަހުޖަނުގެ ޖާގަ ލިބުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު
ކ. މާލެ |
ކައިލީ ޖެނަރ
mail online

އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރުގެ މަޤާމު މިދިޔަ އަހަރު ހޯދާފައިވާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީ ކައިލީ ޖެނަރގެ ނަން ފޯބްސްގެ ބިލިއަނަރުންގެ ލިސްޓުން އުނިކޮށްފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކަރޑާޝިއަން-ޖެނަރ އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ، މަގްބޫލު ކައިލީ ކޮސްމެޓިކްސްގެ ބާނީ އަދި ރިއާލިޓީ ޓީވީ ތަރި ކައިލީ ޖެނަރގެ ނަން ފޯބްސްގެ ބިލިއަނަރުންގެ ލިސްޓުން އުނިކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތާއި ގުޅިގެން ސައްޚަ ނޫން މައުލޫމާތުތަކެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ފޯބްސްއިން ބުނެފައިވަނީ ކައިލީއަށް އާއިލާގެ އެހީގައި ވިޔަފާރި ފަށައިގަންނަން އެހީ ލިބުނުކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، އޭނާގެ ވިޔަފާރި "ކައިލީ ކޮސްމެޓިކް" އިން އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ފައިދާއެއް ނެރެވިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ފޯބްސްއިން އަންދާޒާކުރާގޮތުގައި އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ކައިލީގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރީ 900 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ކައިލީ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ފޯބްސް އަކީ އިތުބާރު ކުރެވޭ ނޫހެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތާއި ގުޅޭގޮތުން ދޮގުހަދައިގެން އެއްވެސް ލަގަބެއް ހޯދަން މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފަހުންވެސް ކައިލީ ވަނީ އެކަމާއި ފަރުވާލެއްނެތްކަން ދޭހަވާގޮތަށް ޓްވީޓް ކޮށްފައެވެ.

ކައިލީ އަށް ފޯބްސް އެންމެ ޒުވާން މަހުޖަނުގެ ޖާގަ ލިބުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެއީ އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތު ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާ ކަމަށް ނިންމުމަށް ފަހު އެވެ.

އޭރު އެ މަގާމު "ސެލްފްމޭޑް ބިލިއަނަރެއް" ގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށް، ފޯބްސްގެ ލިސްޓުން ޖާގަ ދިނުމުން ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް ވެސް ކައިލީއަށް އަމާޒުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved