އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލުން

ޖުލައި މަހު ބޯޑަރު ހުޅުވާލާނެކަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި

  • މިއީ ތިން ވަނަ ސިނޭރިއޯގައި ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލަން ނިންމާފައިވާ ދުވަސް
  • ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން އިތުރު ފީއެއް ނުނަގާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވޭ

ކ. މާލެ | 30 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 19:11 | 12,699

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ރިސޯޓެއް: ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވޭ - ބުކިންގ.ކޮމް

އަންނަ ޖުލައި މަހު ބޯޑަރު ހުޅުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ، ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ފަތުރުވެރިންނަށް އާދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާއިރު ހާއްސަ ފީއެއް ދައްކަންނުޖެހެނޭކަމަށްވެސް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރީ ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ނިމުނު މާރިޗު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ކޮޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި ރާއްޖެއިން އެކި ހާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތްތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެންމެފަހު ޤައުމާއި މުހާތުބުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވެފަިއވަނީ އިތުރަށް ހާލަތު ގޯސްނުވާކަމުގައިވާނަމަ، ޖުލައި މަހުގައި ބޯޑަރު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން އަންދާޒާކުރާ އެންމެ ގޯސް ހާލަތުގައި އެއާޕޯޓް ހުޅުވާލެވޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އެވެ. މިހާރު ރާއްޖެ އޮތީ ސަރުކާރުން އަންދާޒާކުރާ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން 3 ވަނަ ހާލަތުގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.