އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އައްޑޫ ސިޓީ

އައްޑޫ ސިޓީގެ އައުޓްޑޯ ކުޅިވަރު ފެސިލިޓީތައް ހުޅުވައިފި

  • ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑި: ހެނދުނު 06:00 އިން 18:00 އަށް.
  • ކުޅިވަރު މައިދާންތަކުގައި އުޅޭވަގުތު ސާފުތާހިރުކަމާއި ގައިދުރުކަމަށް އިސްކަންދިނުން.

ކ. މާލެ | 29 މެއި 2020 | ހުކުރު 07:18 | 2,654

އައްޑޫ ސިޓީ މަތިން ނަގާފައިވާ މަންޒަރެއް - މިހާރު

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ބަންދު ކޮށްފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީގެ އައުޓްޑޯ ކުޅިވަރު ފެސިލިޓީސްތައް ހުޅުވައިފި އެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެރިފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ބަލި މިހާތަނަށް ފެތުރިފައިނުވާ އަދި މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތުގައި ނުވާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ރިކޯޑު ކުރެވިފައިވުމާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރންމަންޓްގެ ދެންނެވުމާއި އެއްގޮތަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ އައުޓްޑޯ ކުޅިވަރު މައިދާންތައް 2020 މޭ 29 އިން ފެށިގެން ހުޅުވާލަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު، ފުޓްސެލް އެރީނާތައް އަދި އައުޓްޑޯ ޢާންމު ކުޅިވަރު މައިދާންތައް ބޭނުން ކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް:

1. ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑި: ހެނދުނު 06:00 އިން 18:00 އަށް.

2. ކުޅިވަރު މައިދާންތަކަށް ކުޅު ނުޖެހުން.

3. ކުޅިވަރު މައިދާންތަކުގައި އުޅޭ ވަގުތު ސާފުތާހިރުކަމާއި ގައިދުރުކަމަށް އިސްކަންދިނުން.

4. ރޯގާގެ އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ވާނަމަ ކުޅިވަރު މައިދާންތަކަށް ނުދިއުން.

5. ކުޅެން ފެށުމުގެ ކުރިން އަދި ކުޅެނިމުމަށް ފަހު ގްރޫޕް ހަދައި މައިދާންތަކުގައި މަޑުކޮށްގެން ނުތިބުން.

ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ރާއްޖޭގައި ފެތުރެން ފެށުމާއެކު، މުޅި ރާއްޖޭގައި ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކޮށް، މާލެ ސިޓީ ޞަރަޙައްދު ވަނީ ފުރަބަންދު ކޮށްފަ އެވެ. އަދި ބައެއް ރަށްތަކުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ފެނުމާއެކު، އެރަށްތައްވެސް ކަރަންޓީން ނުވަތަ މޮނީޓަރިންގ ޙާލަތަށް ގެނެސްފައި ވެއެވެ.

ނަމަވެސް އައްޑޫ ސިޓީން އެއްވެސް މީހަކު މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެއް ނުވެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ބައެއް މީހުންގެ ސާމްޕަލްތައް ނެގިނަމަވެސް އެ ސާމްޕަލްތައް ވަނީ ނެގަޓިވް ވެފަ އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީއަކީ މާލެ ސިޓީ ނެގުމަށް ފަހު، އެންމެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ޞަރަޙައްދެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.