އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދައްމާލުން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފައަަކަށް އެދުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

  • ހާޒިރުވެ ތިބި ގިނަ މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފައަކަށް އެދުމަށް
  • ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރުމުގެ މައްސަލަ ވަނީ ހޫނުވެފައި
  • ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ހުށައަޅާފައި

ކ. މާލެ | 27 މެއި 2020 | ބުދަ 23:03 | 4,842

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދިގުކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފައަކަަށް އެދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައެޅި ގަރާރު އެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިޝާރީ ލަފާއެއް ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައެޅި ގަރާރު ފާސްކޮށްފައިވަނީ، ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 62 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވީ 61 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއެކު އެވެ. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވީ އެންމެ މެމްބަރެކެވެ.

މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދައްމާލުމުގެ މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުން ވަނީ ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިސްލާހެއް ހުށައަޅާފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރުމަށް ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނޭ، އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން އަންނަނީ ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުނުކޮށް ކައުންސިލުތައް ހުސްކަމަކަށް ނުގޮސް، ހައްލުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ މެމްބަރުން އަންނަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފައަކަށް އެދުނު ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުން ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ހަލީމް ހުށައެޅުއްވި ބިލު ވެސް ވަނީ ބަލައިގެންފަ އެވެ.

ވޯޓަށް ފަހު މެމްބަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފައަކަށް އެދި ސިޓީ ފޮނުއްވަވާ ސިޓީގައި، އެ ކޯޓުގެ ލަފާ ލިބެންދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ދަންނަވަން ބޭނުންވެލައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، އެ ލަފާ ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.