އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
މާލެ ފުރަބަންދަށް ލުއި ދިނުން

މާސްކު އެޅުން ލާޒިމެއް ނޫން!

  • އެއަރޕޯޓުގައި މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރު
  • ފިހާތަކަށާއި ބަންދު ތަންތަނުގައި ހުންނަވާއިރު، މާސްކު އެޅުމަށް އެދެން: ޑރ. ލަތީފް
  • ބައެއް ގައުމުތަކުގައި މާސްކު ނާޅާ ފަރާތްތައް ބޮޑު އަދަދުން ޖޫރިމަނާ ކުރޭ

ކ. މާލެ | 27 މެއި 2020 | ބުދަ 21:58 | 13,200

މާލޭ މަގުމަތީގައި މީހަކު މާސްކެއް އަޅައިގެން - ގިނަ މީހުން މާސްކު އަޅާ - ރާއްޖެއެމްވީ

މާލެ ތެރޭގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް މާސްކު އެޅުން ލާޒިމް ކުރުމަށް ވިސްނާފައި ނުވާކަމަށް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަަރީ ގްރޫޕްގެ ހެޑް ޑރ. އަލީ ލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފުރަބަންދަށް ދެވުނު ލުއިތައް ހިއްސާކުރައްވަން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. އަލީ ލަތީފް ވިދާޅުވީ މާލެ ތެރޭގައި މާސްކު އެޅުން ލާޒިމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ފިހާރަ ފަދަ ތަންތަނަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު އަދި ބަންދުވެފައި ހުންނަ އެއްވެސް ތަނެއްގެ ތެރޭގައި ހުންނަވާއިރު، މާސްކު އަޅުއްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.